Siirry sisältöön

Lastensuojelun toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelujen hankinta

Pirkanmaan maakunnan usean kunnan lastensuojelun toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelujen yhteishankinta (Dno TRE:3927/02.07.01/2019) on kilpailutettu ja Ulkoinen linkkihankintapäätös 12 § on tehty 21.1.2020.

Sopimuskausi on 1.6.2020 - 31.12.2022. Lisäksi sopimus sisältää toistaiseksi voimassa olevan optiokauden. Hankinnassa on kyse pääsopimuksessa tarkemmin lueteltujen kuntien yhteishankinnasta.

Sopimus sisältää seuraavat palvelut:

  1. perhehoidon perustason tukipalvelu
  2. perhehoidon vankan tuen tukipalvelu ensimmäisenä vuotena ja lapsen hoitoon liittyvissä erityistilanteissa
  3. Edellisiin tuotteisiin liittyvät vapaaehtoiset jälkihuoltoa koskevat optiotuotteet:
    - jälkihuoltojatkumo perhehoidossa nuoren jäädessä asumaan sijaisperheeseen kokoaikaisesti
    - jälkihuoltojatkumo perhehoidossa, kun nuori asuu sijaisperheessä vain viikonloppuisin ja loma-aikoina
    - jälkihuollon tukityö perhehoidossa
  4. perustasoinen tukiperhepalvelu

Hankintasopimuksen muodostavat pääsopimus liitteineen sekä palveluntuottajakohtainen liittymissopimus.

Tässä yhteishankinnassa tilaajina olevat kunnat ovat valtuuttaneet Tampereen kaupungin hallinnoimaan sopimuskauden aikaista toimintaa kaikkien hankintaan osallistuvien kuntien puolesta, ellei sopimuksessa ole muussa kohdassa toisin mainittu.

Tarvittaessa lisätietoja hankintaan ja sopimusasioihin liittyen voi kysyä sopimuksessa mainituilta yhteyshenkilöiltä (pääsopimuksen liite 2, joka on toimitettu sopimukseen kuuluville palveluntuottajille).


Pääsopimus

Liite 7 Tarjouspyyntö liitteineen

Liite 8 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT/Huhtikuu 2017)

Hankintaan liittyvät myös seuraavat sopimuslomakepohjat: