Siirry sisältöön

IoT-järjestelmän ja ulkovalaistuksen ohjauksen hankinta

Tampereen kaupunki käynnisti IoT-alustan, ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin hankinnan syksyllä 2019. Kuusi yritystä valittiin kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn saatujen osallistumishakemusten perusteella. Näiden yritysten kanssa on neuvoteltu alkuvuonna, ja joku niistä valitaan syksyllä 2020 toimittajaksi.

Kuvassa on Viinikan risteys kuvattuna yöaikaan, valoja ja bussi sekä katu

Hankinnan kohteena ovat IoT-alusta ja siihen liittyvät kaksi toteutusta kokonaispalveluna: 1) kaupunkiympäristön ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä ja 2) kaupunkiympäristön sensorointi tilannekuvaa varten. Hankinta tehdään kymmeneksi vuodeksi kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Osallistumishakemuksia saapui yhteensä 12. Tarjouskilpailuun valittiin tarjoajiksi Caverion Suomi Oy, Gofore Oyj, ISS Palvelut Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Vera Oy ja Wapice Oy. Näiden yritysten kanssa on neuvoteltu keväällä.

Neuvottelujen tarkoituksena on kartoittaa ja määritellä keinot, joilla kaupungin tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Neuvottelujen loputtua yritykset jättävät tarjouksen, jotka arvioidaan ja pisteytetään.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Maarit Vehviläinen
puhelin 050 336 7696
sähköposti [email protected]

Hankinta on osa Tampereen kaupungin Smart Tampere -kehitysohjelmaa ja STARDUST-projektia. STARDUST-projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement N° 774094).

Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT) -projektin tehtävänä on ollut määritellä avoin toimijariippumaton IoT-alusta. Tätä määrittelyä on käytetty hankinnan pohjana. CityIoT on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama 6Aika-hanke.