Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Hankinnat

Käynnissä olevat tarjouskilpailut

Hankintojen taloudellinen ja toiminnallinen merkitys Tampereen kaupungissa on suuri. Kaupunkilaisille järjestettävien palvelujen ohella hankitaan kaupungin palvelutuotannon tarvitsemia urakoita, tuotteita ja palveluja.

Innovatiivisten hankintojen suunnitelma

Tampereen kaupungin Innovatiivisten hankintojen tiekartta on suunnitelma kaupungin hankintojen strategisesta kehittämisestä.

Tiekartta osoittaa kaupungin hankintoja ja investointeja, joiden kehittämiseen entistä digitaalisempaan a innovatiivisempaan suuntaan halutaan kiinnittää erityistä huomiota. Katso tiekartasta omalle yrityksellesi olennaiset kehittämiskohteet.

Kaupungin hankintojen periaatteet

Tampereen strategia 2030 ja talousarviossa olevat kaupungin hankintojen periaatteet antavat suuntaviivat kaupungin hankintojen toteuttamiselle. Palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankintalinjaukset konkretisoivat, miten palvelualueet ja liikelaitokset toteuttavat näitä periaatteita ja painopisteitä omassa hankintatoiminnassaan.

Kaupungin hankintatoimen tuloksellisuutta kehitetään aktiivisesti ja kehitystä seurataan muun muassa hankintojen tehokkuusmittariston avulla. Periaatteiden toteutumista ja hankintatoiminnan kehittämisen painopisteiden toteutumista voi seurata toiminnan ja talouden katsauksissa, tilinpäätösennusteessa ja tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Hankintapäällikkö
Tanja Welin
puhelin 040 128 6644