Siirry sisältöön

Usein kysyttyä

Jos ei erikseen ole mainittu, kysymyksissä kunnalla tarkoitetaan seuraavia kuntia: Tampereen kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Punkalaitumen kunta, Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta ja Ylöjärven kaupunki.

Mistä tiedän, olenko 1.8. jälkeen kunnan työllisyyspalvelujen asiakas?

Palvelemme työttömiä työnhakijoita, joiden työttömyysetuus on Kelasta haettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha. Jos olet epävarma tukesi maksajasta, voit tiedustella asiaa Kelasta tai mikäli kuulut työttömyyskassaan, omasta kassastasi.

Kunta järjestää 1.8.2017 alkaen työllisyyspalvelut kuntansa työttömille, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Kyseessä on kokeilu, joka jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Kunta palvelee myös alueen työnantajia.

Olen aiemminkin ollut asiakkaana kunnan työllisyyspalveluissa. Saan ansiosidonnaista, voinko jatkaa kunnan asiakkaana 1.8. jälkeen?

Lakisääteiset työvoima- ja yrityspalvelut voimme järjestää vain asiakkaille, jotka eivät saa palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahaa ja joiden kotikunta on Tampereen kaupunkiseudulla tai Sastamala tai Punkalaidun. Kukin kunta vastaa palvelujen järjestämisestä oman kuntansa asukkaille.

Yleistä työnhakuun, työmarkkinatietouteen tai yrittäjyyteen liittyvää neuvontaa tarjoamme kaikille kiinnostuneille.

Voinko itse valita, mikä taho lakisääteiset työvoima- ja yrityspalveluni tuottaa?

Valitettavasti et voi, vaan palvelut tuottavat joko TE-toimisto tai kunta riippuen, onko kotikuntasi mukana työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa ja millaista työttömyysetuutta saat.

Keitä kaikkia työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu koskee Pirkanmaalla?

Kokeilu koskee noin 22 000 työtöntä työnhakijaa, jotka eivät saa palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahaa, vaan työttömyysetuutena työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa.

Olen työtön työnhakija, saan peruspäivärahaa ja kotikuntani on Parkano, kuulunko kokeilun kohderyhmään?

Et kuulu. Kokeiluun kuuluvat 10 kuntaa: Tampereen kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Punkalaitumen kunta, Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta ja Ylöjärven kaupunki. Muissa kunnissa Pirkanmaalla TE-toimisto vastaa kaikkien asiakkaiden palveluista kuten ennenkin.

Olen tamperelainen ja saan peruspäivärahaa. Haluaisin jatkossakin asioida Pirkanmaan TE-toimistossa, miksi se ei käy?

Muutos perustuu lakiin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Lain mukaan peruspäivärahaa saavan tamperelaisen palveluista vastaa Tampereen kaupunki 1.8.2017–31.12.2018.

Vuoden 2019 alussa on astumassa voimaan maakuntauudistus, jolloin palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle. Kokeilulla valmistaudutaan tulevaan muutokseen.

Kuulun kokeilun kohderyhmään ja muutos koskee minua. Tarvitseeko minun tehdä mitään?

Kokeilu käynnistyy 1.8.2017. Kotikunnastasi ollaan sinuun yhteydessä elo–syyskuussa, viimeistään 29.9. Jos sinulla ei ole kesken sovittuja tehtäviä tai palveluita TE-toimiston kanssa, voit odottaa rauhassa kotikuntasi yhteydenottoa, ellei sinulla ole kiireellistä asiaa. Huolehdi kuitenkin, että työnhakusi pysyy voimassa.

Jos olet aiemmin sopinut Pirkanmaan TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, muista hoitaa ne sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaasi ei tule katkoksia. Ota näissä tilanteissa yhteyttä kotikuntaasi, jonka kanssa hoidat asiasi jatkossa. Kiireellisissä asioissa voit olla tarvittaessa yhteydessä myös TE-palvelujen valtakunnalliseen puhelinpalveluun 0295 025 500 (ma–pe klo 9.00–16.15).

Vaikuttaako muutos työttömyysturvaani?

Palvelumallin muutos ei aiheuta muutoksia työttömyysturvaasi. Jos olet aiemmin sopinut Pirkanmaan TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, muista hoitaa ne sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaasi ei tule katkoksia.

Työttömyysturvaneuvontaa saa TE-palvelujen valtakunnallisesta työttömyysturvaneuvonnasta numerosta 0295 020 701 (ma-pe klo 9.00–16.15) tai maksajalta (Kelasta tai työttömyyskassastasi).

Muistathan, että työnhakijana sinulla on velvollisuus pitää yhteystietosi kuten osoite -ja puhelinnumerotiedot ajan tasalla. Ne voi itse päivittää sähköisessä Oma asiointi –palvelussa osoitteessa te-palvelut.fi > Oma asiointi.

Miten saan varattua ajan Tampereen kaupungin työllisyyspalveluihin?

Aikavarauksen voit saada sen jälkeen, kun sinulle on nimetty omavalmentaja. Jos olet juuri ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi Oma asiointi -palvelussa tai henkilökohtaisesti ja olet saamasi työttömyysetuuden vuoksi Tampereen kaupungin asiakas, sinuun otetaan yhteyttä kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta.

Jos sinulle on jo nimetty omavalmentaja, voit olla suoraan yhteydessä häneen yhdessä sopimallanne tavalla.

Huomaathan, että sähköisessä Oma asiointi-palvelussa voit mm. muuttaa työnhakutietojasi sekä tarkistaa työnhaun voimassaolon ja työttömyysturvalausuntosi.

Minulla on sovittu tapaaminen Tampereen kaupungin työllisyyspalveluihin, mutta en pääse aikavaraukselle. Mitä teen?

Ota yhteyttä omavalmentajaasi. Jos et tavoita omavalmentajaasi, ilmoita esteestä TE-toimiston valtakunnalliseen henkilöasiakkaan puhelinpalveluun 0295 025 500 (ma - pe klo 9.00–16.15).

Sain kutsun työllisyyspalveluihin, voinko jättää tulematta?

Kutsut ovat pääsääntöisesti velvoittavia, jolloin tulematta jättämisellä on vaikutusta työttömyysturvaan. Jos olet epävarma, voit selvittää asian etukäteen omalta vastuutyöntekijältäsi. Toiminta perustuu lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja työttömyysturvalakiin.

Mikä on Kompassi-työkalu?

Kompassi on sähköinen työkalu, joka on käytössä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluissa. Kompassin avulla arvioidaan asiakkaan palvelutarvetta ja eri palvelujen soveltuvuutta asiakkaalle. Kompassin täyttävät asiakas ja omavalmentaja yhdessä. Tarkoitus on parantaa asiakkaan palvelua.

Olen parhaillaan TE-toimiston järjestämässä palvelussa, keskeytyykö se 1.8. alkaen vai voinko käydä sen loppuun?

Voit käydä palvelun loppuun TE-toimiston kanssa tekemiesi sopimusten mukaisesti.

Voinko kunnan asiakkaana hakea jatkossakin Pirkanmaan TE-toimiston työvoimakoulutukseen tai muihin palveluihin?

Kyllä voit. Pirkanmaan TE-toimiston hankkimiin koulutuksiin tai muihin haussa oleviin palveluihin voi hakea kuka tahansa hakukriteerit täyttävä henkilö.

Mihin saakka kokeilu kestää ja mitä sen jälkeen tapahtuu?

Kokeilu päättyy tämänhetkisen tiedon mukaan 31.12.2018. Sen jälkeen palveluiden järjestämisestä vastaa maakunta, mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellulla tavalla. Asiasta tiedotetaan heti, kun tietoa on saatavana.

Olen yrittäjä, millaisia palveluja Tampereen kaupungilla on minulle tarjolla?

Yrityksille tarjotaan apua ja ratkaisuja osaavan työvoiman löytämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tulemme mielellämme käymään ja kertomaan palveluistamme. Ota yhteyttä Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen työnantajien palvelunumeroon 040 580 8811.

Harkitsen yrityksen perustamista tai pohdin, olisiko minusta yrittäjäksi, millaisia palveluja Tampereen kaupungilla on minulle tarjolla?

Työnhakijoille tarjoamme yrittäjyyteen valmennusta, osuuskuntaneuvontaa tai yrityksen liikeidean läpikäyntiä. Palveluun hakeudutaan omavalmentajan kautta.

Millaisia palveluja tarjoatte työnantajille?

Palveluihin kuuluvat kaikki rekrytoinnin, työllistämisen ja kehittämisen palvelut: työnantajaa autetaan löytämään oikeanlaiset uudet työntekijät, kehittämään liiketoimintaansa, löytämään sopivimmat keinot saada työ tehdyksi, löytämään oikeat palvelut kuhunkin tarpeeseen sekä tunnistamaan alueelta sopivat verkostot ja toimijat.

Jos olet kiinnostunut palveluistamme, ota yhteyttä haluamasi kunnan työllisyyspalveluihin.

Mitä hyötyä muutoksesta on?

Asiakkaat saavat henkilökohtaista palvelua omassa kunnassaan ja voivat asioida työllistymiseen liittyvissä asioissa yhden toimijan kanssa. Aiemmin asiakkaan työllistymistä edistivät tahoillaan TE-toimisto ja kunta.

Kokeilun aikana kunnat voivat tarjota työnhakijoille kunnan työllisyyspalveluja, perinteisesti TE-toimiston tarjoamia työvoima- ja yrityspalveluja, koulutuspalveluja, kuntien yrityspalveluja sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Lisäksi kokeilun aikana luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa uudenlaisia palveluja. Palvelu on aiempaa joustavampaa. Käsittelyaikoja pystytään lyhentämään ja palveluihin pääsee jouhevammin.

Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti nuorten ja pidempään työttömänä olleiden pääsyä työmarkkinoille. Kokeilun avulla pyritään tavoittamaan myös ne työttömät, jotka ovat osittain tai kokonaan luopuneet aktiivisesta työnhausta.

Tarvitsen lisätietoja. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä omaan kotikuntaasi:

 • Tampereen kaupunki, puh. 040 801 6581
 • Kangasalan kunta, puh. 050 467 2345
 • Lempäälän kunta, puh. (03) 5655 2337
 • Nokian kaupunki, puh. 040 133 4773
 • Oriveden kaupunki, puh. 040 133 9270 tai 050 432 2651
 • Pirkkalan kunta, puh. 040 133 5796
 • Punkalaitumen kunta, puh. 040 631 4026
 • Sastamalan kaupunki, puh. 040 631 4026
 • Vesilahden kunta, puh. 050 570 3220
 • Ylöjärven kaupunki, puh. 044 486 0625

Yleistä neuvontaa tarjoaa:

 • TE-palvelujen työnhakija-asiakkaan valtakunnallinen puhelinpalvelu 0295 025 500 (ma–pe klo 9.00–16.15)