Tampereen kaupunki
Ranta-Tampella

Ranta-Tampella nykyisellään

Kuva © Lentokuva Vallas Oy 1999
Linkki suurempaan kuvaan

Maankäytön suunnittelun alustavat vaihtoehdot

Ranta-Tampellan yhteistyö- ja suunnitteluryhmä on alustavasti päätynyt esittämään ainakin seuraavia vaihtoehtoja jatkotyön pohjaksi (ks. karttakuvan koodien selitykset):
 1. Nolla-vaihtoehto (ks. karttakuva, 82 kt) Linkki mallinnoksiin
  • Kyseessä on oikeastaan nolla+ tai puisto -vaihtoehto, koska nykyisen kaavan sallima teollisuuden varastoalue ei ole kenenkään intressien mukainen käyttötarkoitus.
  • Kekkosentie kulkee nykyisellä paikallaan.
  • Aspinniemi on pienellä lisätäytöllä muodostettu erilaisille vapaa- ajantoiminnoille sopivaksi virkistysalueeksi. (Rantapuisto)
  • Kekkosentien ja rautatien väliin on sijoitettu nykyisten melumääräysten mukaan alueelle sopivaa liike- ja toimistorakentamista.
  • Liike- ja toimistorakentamisen osuus 100% alueen rakennuskannasta.
 2. Pinta-vaihtoehto (ks. karttakuva, 82 kt) Linkki mallinnoksiin
  • Kekkosentie kulkee nykyisellä paikallaan
  • Laaja täyttöalue rannan asuinkortteleita varten.
  • Kaupunkimainen, rakennettu ranta rantakahviloineen. (Rantabulevardi)
  • Toimisto- ja liikerakennukset suojaavat asuinkortteleita liikennemelulta.
  • Liike- ja toimistorakentamisen osuus n. 70%, loput 30% asuinrakentamista.
 3. Kansi-vaihtoehto (ks. karttakuva, 90 kt) Linkki mallinnoksiin
  • Kekkosentie kulkee nykyisellä paikallaan, mutta se ylitetään kansirakenteella.
  • Rakentaminen pääosin nykyisen rantaviivan sisäpuolella.
  • Rannassa asuinkortteleita palveleva rantakatu sekä "luonnonranta”.
  • Kansi suojaa liikennemelulta ja rautatiemelua vastaan on sijoitettu pysäköintitalot.
  • Asuinrakentamisen osuus on n. 65%, loput 35% liike- ja toimistotilaa.
 4. Tunneli-vaihtoehto (ks. karttakuva, 95 kt) Linkki mallinnoksiin
  • Kekkosentie on sijoitettu tunneliin.
  • Täyttöalue rannan matalammassa osassa alueen koilliskulmalla.
  • Koskenniskalla rantapuisto ja rantatorilta itään rantabulevardi.
  • Käyttötarkoitusvaihtoehtojen valinta melko vapaata mikäli rautatiemelu hoidetaan rakenteellisesti.
  • Asuinrakentamisen osuus n. 90%.
Karttakuvien koodit
Yleistä Ranta-Tampellan maankäytön suunnittelun alustavista vaihtoehdoista

Käy katsomassa Ranta-Tampellan maankäytön suunnittelun alustavista vaihtoehdoista julkaistuja viestejä.


Tampereen kaupunki

© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Luotu 7.9.1999 | Päivitetty 14.2.2000