RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA

VAIKUTUSARVIOINTI

Yhteenveto merkittävimmistä vaikutuksista

 

A. Puisto-vaihtoehto

B. Pinta-vaihtoehto

C. Kansi-vaihtoehto

D. Tunneli-vaihtoehto

E. Pitkä tunneli

-vaihtoehto

 

 

 

+

positiiviset

vaikutukset

 • Toimisto- ja liikealueena saavutettavuus hyvä. Toiminnallinen osa keskustaa.
 • Puistoa on toivottu laajasti kuntalaisten kannanotoissa.
 • Vaikuttaa vaihtoehdoista vähiten Armonkallion rannanpuoleisten kiinteistöjen järvinäkymiin

 • Toimisto- ja liikealueena saavutettavuus hyvä. Toiminnallinen osa keskustaa, vaikkakin rannan asuntoalue rakenteellisesti irrallinen
 • Ratkaisusta riippuen tukee hyvin keskustan asumistavoitteita.
 • Asuntoalueena sekä toimisto- ja liikealueena yhdyskuntataloudellisesti edullinen.
 • Mahdollisuudet toiminnalliseen monipuolisuuteen ja riittävän suureen asuntorakentamiseen toteuttavat hyvin keskustan kehittämistavoitteita.
 • Asuntoalueena sekä toimisto- ja liikealueena yhdyskuntataloudellisesti edullinen
 • Kekkosentien maapohja vapautuu rakentamiskäyttöön
 • Kaupunkirakenteellisesti paras vaihtoehto, muodostaa yhdessä Kanta-Tampellan kanssa ehyen ja tasapainoisen kokonaisuuden, joka kytkeytyy keskustaan luontevasti.
 • Kaupunkikuvan kehittämisen kannalta edullisin ratkaisu.
 • Pienin liikennesuorite, yhdyskuntataloudellisesti edullinen.
 • Kekkosentien maapohja vapautuu rakentamiskäyttöön
 •  

  -

  negatiiviset

  vaikutukset

  • "Puuttuva" rakentaminen merkitsee suurinta liikennesuoritetta
  • Yhdyskuntataloudellisesti kallein vaihtoehto(mk/k-m2)
  • Kekkosentie erottaa ranta-alueen muusta keskustasta, estevaikutus on huomattava

 • Rannan asuntoalue rakenteellisesti irrallinen, eristetty, Kekkosentien estevaikutus on huomattava
 • Vaikuttaa enemmän kuin vaihtoehdot A ja C Armonkallion rannanpuoleisten kiinteistöjen järvinäkymiin
 • Kaupunkikuvallisesti ongelmallinen, vaihtoehdoista eniten kansirakenteita ja korkeustasoeroja, jotka tuottavat runsaasti kannenalaista maailmaa
 • Vaikuttaa vaihtoehdoista eniten Armonkallion rannanpuoleisten kiinteistöjen järvinäkymiin
 • Edellyttää huomattavaa "kynnyskustannusta", liikennetunnelin toteuttamista rakentamisen alkuvaiheessa
 • Edellyttää huomattavaa "kynnyskustannusta", liikennetunnelin toteuttamista rakentamisen alkuvaiheessa
 •  

   

   

  ?

  riskit,

  epävarmuus-

  tekijät

  • Runsaasti ali- ja ylikulkuja, jotka voivat vähentää kevyen liikenteen käyttöä
  • Ei vedä puoleensa keskustassa kävijöitä / asioivia, ellei puiston rakentamiseen panosteta huomattavasti
  • Osavuorokautinen käyttö. Sosiaalinen kontrolli puuttuu. Häiriöt illalla ja yöllä todennäköisiä

 • Edellyttää huolellista suunnittelua ja korkeatasoista rakentamista negatiivisen imagon torjumiseksi
 • Rannan täyttö
 • Runsaasti ali- ja ylikulkuja, jotka voivat vähentää kevyen liikenteen käyttöä
 • Osavuorokautinen käyttö. Sosiaalinen kontrolli puuttuu. Häiriöt illalla ja yöllä todennäköisiä.
 • Edellyttää huolellista suunnittelua ja korkeatasoista rakentamista negatiivisen imagon torjumiseksi
 • Kevyen liikenteen liikkumisympäristö ongelmallinen
 • Onnettomuustilanteet Kekkosentiellä kannen alla
 • Liikennetunnelin rahoitus
 • Rannan täyttö
 • Tunnelin suuaukot kaupunkikuvallisesti ongelma
 • Onnettomuustilanteet liikennetunnelissa
  • Liikennetunnelin rahoitus

  • Tunnelin suuaukot kaupunkikuvallisesti ongelma

  • Onnettomuustilanteet liikennetunnelissa

  NTSERVER\YRITYKSET\YIT\B8179\TEKSTIT\posnegmatriisi_asemakaava.doc