Tampereen kaupunki
Ranta-Tampella

Liikenteelliset lähtökohdat

Linnuntie-etäisyydet

Linnuntie-etäisyydet Ranta-Tampellan alueen maankäytön teoreettisesta painopisteestä. Koko Tampereen ydinkeskusta Amurin ja Tammelan kaupunginosat mukaan lukien ovat kahden kilometrin kävely- tai pyöräilyetäisyydellä Ranta-Tampellan alueesta.
Kaavakuva © A-tie 2000
Ranta-Tampellan alueen maankäytön määrän vaikutus vuoden 2010 liikennemääriin tietyissä tarkastelupisteissä EMME2 -liikenne-ennustemallin mukaan. Kaavakuva © A-tie 2000


Ranta-Tampellan alueen liittyminen
katu- ja tieverkkoon.
Kaavakuva © A-tie 2000
Linkki suurempaan kuvaan
Linkki suurempaan kuvaan, 74 kt.
Ranta-Tampellan kytkeytyminen
keskustan kevyen liikenteen verkostoon.
Kaavakuva © A-tie 2000
Linkki suurempaan kuvaan
Linkki suurempaan kuvaan, 61 kt.
Eri vaihtoehdot Kaavakuvat © A-tie 2000
  1. Nolla-vaihtoehto
  2. Pinta-vaihtoehto
  3. Kansi-vaihtoehto
  4. Tunneli-vaihtoehto
  5. Pitkä tunneli -vaihtoehto

Tampereen kaupunki

© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 2000
Luotu 4.2.2000 | Päivitetty 7.2.2000