Tampereen kaupunki
Ranta-Tampella

Ranta-Tampellan maankäytön suunnittelun alustavien vaihtoehtojen muodostus - Yleistä

Karttapiirros (75 kt) alueen sijainnista.
Ehdotukset maankäytön vaihtoehdoiksi on pyritty valitsemaan niin, että ne ovat todellisia vaihtoehtoja alueen maankäytölle ja -käyttötarkoituksille, eivät yksityiskohtien tai yksittäisten toimintojen vaihtoehtoja. (Vaihtoehdot - variaatiot)

Eri perusvaihtoehdoissa on kuitenkin ratkaistavissa kaikki tähän asti esiin tulleet, mielenkiintoiset ja osin varsin yksityiskohtaisetkin suunnitteluideat, joita on saatu yhteistyöryhmältä ja yleisökeskusteluissa.

Ranta-Tampellan maankäyttösuunnitteluun olennaisimmin vaikuttava asia on suhtautuminen aluetta halkovaan Kekkosentiehen. Käyttötarkoitusten valinta määräytyy pitkälti sen mukaan, miten Kekkosentien melu- ja päästöhaitat saadaan hoidettua. Rautatien siirtämistä on tutkittu osayleiskaavavaiheessa ja todettu nykyisen linjauksen tarjoavan parhaat edellytykset alueen maankäyttöön.

Luonnosten lähtökohdat

Maankäytön luonnoksissa on rakennusten keskikorkeudeksi ajateltu 6 - 8 kerrosta. Kerrosalan määrä vaihtelee tällöin A -vaihtoehdon n. 90 000 m 2 ja D -vaihtoehdon n. 175 000 m 2 välillä.

Alueen asukasmäärä vaihtelee ratkaisusta riippuen 0 - 4 400 asukkaaseen. Eniten työpaikkarakentamista on vaihtoehdossa B (n. 4 000 työpaikkaa).

Pysäköintiratkaisu perustuu korttelien kellarikerrosten pysäköintihallehin, pysäköintilaitoksiin ja kadunvarsipaikoitukseen.

Kaikille vaihtoehdoille yhteistä on rannan saattaminen kaikkien kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön ja mahdollisimman sujuvien kulkuyhteyksien luominen ranta-alueen ja Kanta-Tampellan sekä Tampereen ydinkeskustan välille.

Useat tekijät kuten rannan täytön määrä, rakennusoikeuden määrä, rakennusten korkeus, rannan käsittely ja alueen sisäinen liikenne ovat kaikissa vaihtoehdossa ratkaistavissa nyt esitetystä poikkeavasti ja ne tulevatkin tarkentumaan jatkosuunnittelussa.

Suunnitelmiin vaikuttavat aina myös eri ratkaisujen kustannukset, joihin maankäytön tehokkuus tulee suhteuttaa.

Ranta-Tampellan maankäytön suunnittelun alustavat vaihtoehdot


Tampereen kaupunki

© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Luotu 7.9.1999 | Päivitetty 31.1.2000