Painotettu opetus

Tesoman koulu tarjoaa opetussuunnitelmallisen urheilu elämäntapana painotuksen luokkien 3.-6. ajaksi ja luokkien 7.-9. ajaksi urheilu elämäntapana painotuksen sekä matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen.

Urheiluyläkoulu

Tesoman koulu on mukana valtakunnallisessa urheiluyläkoulukokeilussa. Urheiluyläkoulukokeilussa on mukana 25 yläkoulua 14 kunnasta eri puolilta Suomea. Kolmivuotisen kokeilun aikana rakennetaan valtakunnallista urheiluyläkoulumallia, jossa toteutuu mahdollisuus 10 liikunta- ja urheilutuntiin kouluviikon aikana. Tavoitteena on kehittää valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilun koordinoinnista vastaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma. Hankkeen arvioinnista vastaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.

Urheilu elämäntapana painotus, vuosiluokat 3.-6.

Painotettu opetus urheilullisesta elämäntavasta valitaan 3 - 6. -luokkien ajaksi. Painotuksen järjestäminen ei edellytä oman erillisen luokan perustamista, joten hyväksytyt oppilaat voidaan jakaa eri luokille koulun parhaaksi katsomalla tavalla.

Liikunnan opetuksessa korostetaan yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä. opetussuunnitelmallinen urheilu elämäntapana painotus etenee perusliikuntamuodoista kohti lajitaitoja.

Urheilu elämäntapana painotus, vuosiluokat 7.-9.

Tampereen kaupungin perusopetuksen kouluista Hatanpää, Sampo ja Tesoma tarjoavat painotettua opetusta urheilullisesta elämäntavasta. Painotteisuuteen voivat hakea kaikki tamperelaiset ja Tampereen seutusopimuskuntien kuudennen luokan oppilaat. Painotusoppilaat opiskelevat liikuntaa 7. luokalla 3 tuntia sekä 8. ja 9. luokilla 6 tuntia viikossa.

Tesoman koulun läheisyydessä sijaitsevat Tesoman jäähalli ja -uimahalli, Ikurin liikuntahalli, Ikurin jalkapallokenttä sekä Tesoman uusi palloiluhalli kuntosaleineen.

Painotuksen tavoiteet

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Urheilua ja urheilullista elämäntapaa painottavien koulujen liikunnanopetus tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevan monipuolisen urheilun ja vammojen ehkäisyyn tähtäävän sisällön. Pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, terve urheilija- kokonaisuus ja innostuksen vahvistaminen. Painotuksessa oppilasta tuetaan urheilijana kasvamisessa korostaen monipuolisia liikuntataitoja, joiden kautta jalostetaan lajitaitoja. Opettajat ja opinto-ohjaajat auttavat oppilasta huomioimaan opiskelun ja tavoitteellisen urheilun tarpeet sekä niiden yhdistämisen. Oppilaalle annetaan mahdollisuus harjoitella opiskelun ja tavoitteellisen valmentautumisen yhdistämistä. Näiden tekijöiden merkitys kasvaa yläkoulusta toiselle asteelle siirryttäessä. Painotuksessa tutustutaan myös erilaisiin rooleihin urheilijana ja urheilussa toimijana.

Pikkuakatemiatoiminta

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut koordinoivat yhteistyössä Tampereen urheiluakatemian kanssa yläkouluikäisten aamuvalmennusta. Tavoitteena on, että niin koulun liikuntatuntien, aamuharjoittelun kuin iltaharjoittelunkin sisällöt tarjoavat yksilölle monipuolisen harjoittelukokonaisuuden. Yläkouluikäisten eli pikkuakatemialaisten aamuvalmennuksiin pääsevät mukaan urheilua painottavien yläkoulujen oppilaat sekä muista kouluista valitut urheilijat. Lajit päättävät järjestävätkö aamuvalmennusta. Paikalliset seuravalmentajat, lajiliittojen edustajat ja Tampereen urheiluakatemian valmentajat tekevät urheilijavalinnat. Ryhmät valitaan lukuvuodeksi kerrallaan, ja uusia urheilijoita voi hakeutua ryhmiin myös lukuvuoden aikana. Urheilua painottavien yläkoulujen painotusoppilaiden lukujärjestykset on muodostettu siten, että aamuharjoittelu onnistuu samanaikaisesti näiden kolmen koulun osalta. Urheilupainotuskoulujen ulkopuolelta olevan oppilaan osallistumisen lähtökohtana pikkuakatemian aamuharjoituksiin on, että koulun lukujärjestys mahdollistaa osallistumisen. Mahdollisuuksista osallistua aamuharjoituksiin voi keskustella oman opettajan ja rehtorin kanssa.

Pikkuakatemiatoimintaan valittu oppilas käy seurojen järjestämissä akatemiaharjoituksissa koulujen kanssa vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan. 7. luokkalaisten aamuvalmennus toteutetaan torstaisin ennen kello 10.00 alkavaa koulupäivää, 8.luokkalaisten tiistaisin ennen kello 10.00 alkavaa koulupäivää ja mahdollisesti myös toisena aamuna. 9.luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen keskiviikkoisin ja sovittaessa myös perjantaisin klo 8.00–10.00.

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus, vuosiluokat 7.-9.

Matemaattis-luonnontieteellisillä painotusluokilla opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa tavallisten tuntien lisäksi yhteensä 7. luokalla tunti ja 8. ja 9. luokilla kaksi tuntia viikossa.

Luma-luokan sisällöt

7. luokalla matematiikassa on ongelmanratkaisua ja 7. luokan asioiden syventämistä, suppea tutkimus tietokonetta käyttäen. Fysiikassa tähtitiedettä.

8. luokalla matematiikassa tilastotieteidettä ja todennäköisyyslaskentaa, laajempi tilastollinen tutkimus (seinätauluna ja tietokoneraporttina). Kemian osuudessa kokeelisia töitä ja kemian laskuja. Tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien mukaan.

9. luokalla matematiikassa polynomilaskentaa sekä muita jatko-opiskelussa tarvittavia taitoja. Fysiikan osuudessa kokeellista tutkimusta, ydinfysiikkaa ja radioaktiivisuutta. Tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien mukaan.

Luma-luokkalaisten kommentteja

Valitsin painotusluokan, koska

 • pidän matematiikasta
 • oppisi enemmän matematiikkaa
 • se olisi vaihtelua
 • matematiikka on kivaa
 • isoveljeni suositteli
 • olen hyvä matematiikassa
 • matematiikka kiinnostaa minua
 • on enemmän matematiikan tunteja ja opiskellaan myös lukioon tähtääviä asioita

Suosittelen painotusluokkaa

 • kaikille, joilla on matematiikan numero 7-10
 • niille, jotka tykkäävät matematiikasta ja luonnontieteistä
 • kaikille, ei tarvi olla edes erityisen hyvä matematiikassa
 • kaikille, jotka haluavat luokalle, jossa on hieno fiilis ja paljon ideoita
 • kaikille, jotka ovat hyviä matematiikassa ja kiinnostuneita siitä
Päivitetty 6.8.2022