Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Monikulttuurisuus

Varhaiskasvatus vahvistaa kaikkien lasten kasvua kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Monikulttuurinen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin. Lapsen kulttuuritausta ja suomen kielen taitotaso huomioidaan lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Esiopetusikäisiä lapsia

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen suomen kielen kehittymistä.

Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuuri-identiteetin kehittymisestä on vanhemmilla. Varhaiskasvatuksessa tuetaan oman äidinkielen taitoa yhteistyössä vanhempien kanssa mm. rohkaisemalla lasta käyttämään omaa äidinkieltään. Oman äidinkielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan esiopetusikäisille lapsille.