Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Palvelun tuottajaksi ryhtyminen

Yksityisen päivähoitopalvelun tuottaja voi olla:

  • Omassa kodissa hoitava perhepäivähoitaja
  • Päiväkotipalvelun tuottaja
  • Ryhmäperhepäiväkotipalvelun tuottaja
  • Päiväkotihoidon palvelusetelituottaja
  • Avoimen varhaiskasvatustoiminnan palvelusetelituottaja

Omassa kodissa hoitava perhepäivähoitaja

Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtyvän tulee ottaa yhteyttä koordinaattoreihin.

Koordinaattorin kanssa sovitaan tapaaminen toimistoomme. Tapaamisen yhteydessä sovitaan aika kotikäynnille. Palvelun tuottajan on esitettävä rikosrekisteriote itsestään toiminnan hyväksymisen yhteydessä tai ennen toiminnan alkamista. Rikosrekisteriote ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi.

Jos asiat ovat kunnossa, ilmoittaa koordinaattori kotikäynnin jälkeen palveluntuottajan yhteystiedot Kelaan, jotta perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea.

Lisätietoja saa myös Pirkanmaan Yksityiset Perhepäivähoitajat ry:ltä:

Päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin perustaja

Yksityisen päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin perustamiseen tarvitaan ennalta hyväksytyt erilliset tilat. Ryhmäperhepäiväkodin perustamiseen vaaditaan kaksi perhepäivähoitajaa. Palvelun tuottajan kannattaa olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä toimistoomme.

Kunnan viranomaisten tarkastettua tilan, terveystarkastajan pitää hyväksyä tila elintarvikehuoneistoksi. Palvelun tuottajan on tehtävä lisäksi elintarvikkeiden käsittelyä koskeva omavalvontasuunnitelma. Jokaisella elintarvikkeita käsittelevällä tulee olla myös hygieniapassi.

Lisäksi tilat tarkastaa pelastuslaitos ja tarvittaessa kaupungin rakennusvalvonta (käyttötarkoituksenmuutos).

Päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin toimintaa säätelee laki ja asetus päivähoidosta. Lisäksi henkilökunnalla tulee olla lain mukainen pätevyys ja heidän rikostaustansa tulee selvittää ennen palkkausta (rikosrekisteriote).

Yksityisen hoidon tuella toimivan päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin perustamiseen voi hakea harkinnanvaraista starttirahaa. Starttiraha on kertaluontoinen ja sen suuruus on 500,00 € jokaista perustettavaa kokopäiväistä hoitopaikkaa kohti.

Lisätietoa

Aloittava yrittäjä tai nykyisen tuotannon laajentaminen
valvontakoordinaattori/erikoissuunnittelija
Sari Salomaa-Niemi
puhelin 050 345 1168
sähköposti [email protected]

Aloittava yrittäjä tai nykyisen tuotannon laajentaminen
Valvontakoordinaattori
Reija Huovila
puhelin 050 528 7379
sähköposti [email protected]

Palveluverkkosuunnitelmat ja uudiskohteet
Koordinaattori
Elina Kalliohaka
puhelin 040 486 4918
sähköposti [email protected]

Palveluverkkosuunnitelmat, uudiskohteet sekä starttirahaan liittyvät asiat
Asiakaspalvelupäällikkö
Katri Mantere
puhelin 040 849 2107
sähköposti [email protected]