Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kiusaaminen

Mitä kiusaaminen on?

Kiusaaminen voi olla esimerkiksi nimittelyä, tönimistä, potkimista, tappeluita, syrjimistä, eristämistä, uhkailua, kiristämistä, nettikiusaamista tai kuvien luvatonta levittämistä sosiaalisessa mediassa.

Kiusaamista on myös seksuaalinen häirintä, jota voivat olla seksuaaliset puheet, huomautukset, vihjeet, ehdotukset, koskettelu, lähentely, seksuaalinen viestittely tai seksuaalisten kuvien lähettäminen.

Minua kiusataan - mitä teen?

Jos koet kiusaamista, häirintää tai epäasiallista kohtelua, niin kerro asiasta jollekin oppilaitoksen työntekijälle, esimerkiksi opettajalle tai oppilaitoksen kuraattorille tai psykologille.

Opiskelija voi tehdä Wilman kautta ilmoituksen kiusaamisesta, häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. Lomake löytyy kirjautumalla Wilmaan (Ulkoinen linkkiwww.wilma.tampere.fi ), siellä etusivulta osiosta Linkit. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne toimitetaan ilmoituksen tehneen opiskelijan oppilaitoksen/toimipisteen kuraattorille, joka vastaa jatkokäsittelystä.

Opiskeluhuollon yhteystietoja kiusaamistilanteiden selvittelemiseksi ja tuen saamiseksi toisen asteen oppilaitoksissa:

Muu tuki kiusaamistilanteissa

Kiusaamisen ehkäisy toisen asteen oppilaitoksissa

Oppilaitosten henkilökunnalla on vastuu puuttua kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään sitä havaitessaan sekä pyrkiä kiusaamisen lopettamiseen ja rauhoittamiseen. Jokainen tilanne selvitetään, ja sovitaan jatkokäsittelystä sekä mahdollisista seuraamuksista.

Oppilaitoskohtaisiin opiskeluhuoltosuunnitelmiin on kirjattu kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisen toimenpidesuunnitelma. Oppilaitoksissa järjestetään yhteisöllisyyttä edistävää ja hyvinvointia tukevaa toimintaa (mm. teemapäiviä, ryhmäyttämisiä, opiskeluhuollon oppitunteja). Kiusaamista kartoitetaan opiskelijoille teetettävillä oppilaitoskohtaisilla kyselyillä sekä valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä.