Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Fysiikka

Pakollinen kurssi

FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Kurssin tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä tieteellisessä maailmankuvassa. Kurssin keskeisiä asioita ovat kokeellisuus, ilmiöiden mallintaminen graafisesti, voimien vaikutusten ja liikkeen ymmärtäminen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FY02 Lämpö

Kurssin tavoitteena on ymmärtää lämpöilmiöitä jokapäiväisessä elämässä. Kurssi antaa valmiuksia seurata ja osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.

Vaadittavat esitiedot: FY01

FY03 Sähkö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään.

Vaadittavat esitiedot: FY01

FY04 Voima ja liike

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Kurssilla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä.

Vaadittavat esitiedot: FY01, mielellään myös FY02 tai FY03

FY05 Jaksollinen liike ja aallot

Kurssilla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan äänen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta.

Vaadittavat esitiedot: FY01, FY04

FY06 Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Kurssilla opitaan muodostamaan jäsennetty käsitys fysikaalisesta ilmiöstä mm. käyttämällä ja arvioimalla erilaisia tietolähteitä.

Vaadittavat esitiedot: FY01, FY03, FY04, FY05

FY07 Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

Vaadittavat esitiedot: FY01, FY04, FY05, FY06

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

FY08 Mekaniikan jatkokurssi

Kurssilla syvennetään osaamista mekaniikassa. Ennen kurssia on FY01, FY04 ja FY05 oltava suoritettuina. Kurssin sisältönä on pyörimisen kinematiikka, liikeyhtälö, energia, pyörimismäärän säilyminen, ympyräliike, heittoliike, voimien jako komponentteihin ja kalteva taso.

Vaadittavat esitiedot: FY01, FY04 ja FY05

FY09 Kokeellinen fysiikka

Kurssilla opiskelija suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia sekä soveltamaan niitä. Opiskelija oppii raportoimaan tekemänsä kokeen ja sen tulokset. Kurssi sopii sekä 1. 2. että 3.vuoden opiskelijoille. Kurssi voi sisältää mahdollisuuksien mukaan vierailuja ja ekskursioita erilaisiin tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin. Kurssi on mahdollista suorittaa TAMKissa (Mittaamisen ja raportoinnin perusteet, 3op), lisätietoja fysiikan opettajalta.

Vaadittavat esitiedot: FY01

FY10 Lukion fysiikan kokonaiskuva (1/2 kurssia)

Kurssia tavoitteena on muodostaa kokonaiskuvan fysiikasta ja syventää eri osa- alueiden osaamista laskennallisella tasolla. Kurssilla harjoitellaan vastaamaan fysiikan reaalikokeeseen. Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskokeeseen valmistautuville abiturienteille.

Vaadittavat esitiedot: FY01- FY07

Yhteistyökurssit Tredun kanssa:

FY11 - 12 Releohjaukset 1 ja 2

FY13 - 14 Logiikkaohjaus 1 ja 2

FY15 - 16 Automaatiojärjestelmät 1 ja 2

FY17 - 18 Elektroniikan perusteet 1 ja 2

FY19 - 20 Robotiikka 1 ja 2

Suoritusjärjestys: Kurssi 1 ennen kurssia 2

Kurssit järjestetään projektiviikolla.