Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Poissaolot ja myöhästyminen

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen. Opetukseen katsotaan kuuluvaksi myös muu oppilaitoksen toiminta (tapahtumat, teemapäivät, retket ym.). Hyväksyttäviä poissaoloja ovat esim. opiskelijan sairaus tai etukäteen anottu tilapäinen vapauttaminen opiskelusta. Luvan poissaoloon voi myöntää aineenopettaja oppitunniltaan, ryhmänohjaaja 1-5 päiväksi ja sitä pidemmäksi aikaa rehtori. Lupa poissaoloon anotaan Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Anotut vapaat on ilmoitettava opettajalle etukäteen ja opintojakson suorittamisesta sovitaan näissä tapauksissa erikseen opintojakson opettajan kanssa. Poissaolo-oikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä päättöperiodille. Opiskelijan vastuulla on selvittää läksyt ja muut kotitehtävät Wilmasta poissaolonsa ajalta. Poissaoloista edellytetään luotettavaa selvitystä. Sen voi antaa esimerkiksi huoltaja, terveydenhoitaja tai lääkäri. Poissaolot selvitetään Wilman kautta.

Opintojakson ensimmäiselle oppitunnille osallistuminen on välttämätöntä. Poissaolosta on ilmoitettava opintojakson opettajalle. Tämä on tärkeää siksi, että opintojakson alussa opiskelijalle selvitetään arvioinnin ja arvosanan muodostumisen perusteet sekä vähimmäisvaatimukset arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. 

Yli kolme päivää kestävästä sairauspoissaolosta on syytä ilmoittaa ryhmänohjaajalle tai koulun toimistoon. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, on siitä hyvä ilmoittaa ryhmänohjaajalle. Runsaiden poissaolojen vuoksi opintojakso voi keskeytyä. Runsaat poissaolot ja myöhästymiset voivat vaikuttaa opintojakson arvosanaan alentavasti. Oppitunnit aloitetaan työjärjestyksen mukaisesti ja oppitunnilta myöhästyminen kirjataan aina Wilmaan. 

Vapautuksen koulutyöstä jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi myöntää Wilmassa täytettävällä lomakkeella ryhmänohjaaja 1–5 päiväksi ja rehtori sitä pidemmäksi ajaksi - päättöviikolle osuvalle poissaololle lupaa haetaan aina rehtorilta, ellei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista hakeutua lääkäriin/terveydenhoitajalle. Hakemukset tulee tehdä hyvissä ajoin - mieluiten heti, kun asia tulee tietoon. Äkillisestä sairastumisesta on syytä ilmoittaa viimeistään koeaamuna laittamalla Wilma-viesti kokeen opettajalle ja rehtorille. Poissaolo on selvitettävä pian, jotta opiskelija varmistaa oikeuden tehdä koe uusintakoepäivänä. Sama käytäntö koskee myös uusintakoepäiviä.

Jos opiskelijalla on useissa aineissa paljon toistuvia poissaoloja, ryhmänohjaaja keskustelee poissaolojen syistä opiskelijan ja tarvittaessa myös huoltajan kanssa.  Tarvittaessa opinto-ohjaaja ja/tai rehtori osallistuvat keskusteluun. Jos poissaolot jatkuvat tämänkin jälkeen, opiskelijalta voidaan edellyttää huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan oman poissaoloselvityksen sijasta lääkärintodistus tai vastaava asiakirja kaikista hänen poissaoloistaan.