Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opiskelun tukena

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3§. Yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä toteutuu aina tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan.

Erityisopetus

Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Työtapoja ovat opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus. Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan yksilöllistä ja kurssimuotoista (OP4) erityisopetusta. OP4-kurssin tavoitteena on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. Kurssin aikana arvioidaan myös opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Erityisopettajan tavoittaa puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse.

Erityisopettaja, - ma ja ti (huone 135)
Ritva Haakana
puhelin 040 531 4908
sähköposti [email protected]

Erityisopettaja, - ti ja ke (huone 132)
Sanna Passinmäki
puhelin 040 195 6269
sähköposti [email protected]


Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori ja psykologi tarjoavat opiskelijoille hyvinvointia tukevia vastaanottokäyntejä. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta ja annetaan ohjausta, neuvontaa ja tukea. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon sekä muiden palveluiden piiriin. Kuraattori ja psykologi toimivat tarpeen mukaan linkkinä opiskelijan, kodin ja koulun sekä eri yhteistyötahojen välillä.

Opiskelijat voivat hakeutua kuraattorille tai psykologille ottamalla itse yhteyttä tai esimerkiksi vanhempien, kouluterveydenhoitajan, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan avulla. Käynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.


KURAATTORI

Kuraattori auttaa opiskelijoita opiskeluun (esim. motivaatio-ongelmat, poissaolot ja stressi), ihmissuhteisiin, sosiaalisiin ja elämäntilanteisiin liittyviin pulmiin (esim. perheongelmat, päihteiden käyttö, ajanhallinta) sekä itsenäistymiseen (talous- ja asuntoneuvonta) liittyvissä asioissa. Tarvittaessa kuraattori tekee myös kriisityötä.

Kuraattorin tavoittaa puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse.

Kuraattori
Hilkka Launiainen
puhelin 050 313 2462
sähköposti [email protected]


PSYKOLOGI

Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia psyykkiseen hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi opiskelustressin, mielialan laskun, ahdistuneisuuden, jännittämisen tai yleisen pahan olon tunteen vuoksi. Myös kriisitilanteissa voi kääntyä psykologin puoleen.

Ajan voi varata puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse.

Psykologi
Ella Niemistö
puhelin 044 486 3834
sähköposti [email protected]

Psykologi
Oona Malinen
puhelin 041 730 7289
sähköposti [email protected]

Psykologi
Aaro Kujanen
puhelin +358444235481
sähköposti [email protected]


Opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja on koululla kaikkina muina päivinä paitsi parittomien viikkojen perjantaisin. Terveydenhoitajan huone sijaitsee keskustan puoleisessa siivessä, oma sisäänkäynti ulkokautta.

Voit varata ajan terveydenhoitajille soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla tai ottamalla yhteyttä Wilma-viestillä. Terveydenhoitajat tavoittaa samasta numerosta: 050 301 0497

Lukion aloittaville opiskelijoille tehdään terveystarkastus ensimmäisen lukiovuoden aikana.

Terveydenhoitajan vastaanotolta opiskelija voidaan tarpeen mukaan ohjata lääkärin, fysioterapeutin, psykologin, kuraattorin tai jonkun muun erityistyöntekijän vastaanotolle.

Koulutapaturmatilanteissa opiskelijan toivotaan ottavan yhteyttä ensisijaisesti koulun terveydenhoitajaan. Jos terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, on opiskelijan ilmoitettava tapaturmasta opettajalle, kenen oppitunnilla tapaturma on sattunut. Koulutapaturmiksi katsotaan myös koulumatkoilla ja koulupäivän aikana tapahtuneet tapaturmat.

Terveydenhoitaja, - ma-pe
Katja Koivisto
puhelin +358503010497
sähköposti [email protected]

Terveydenhoitaja - tiistaisin
Annaliina Pirinen
puhelin +358417303391
sähköposti [email protected]


Lääkäripalvelut

Tampereella opiskelevat lukiolaiset saavat perustason lääkäripalvelut kaupungin opiskeluterveydenhuollosta. Opiskelijat hakeutuvat ensisijaisesti koulun oman terveydenhoitajan vastaanotolle, missä tehdään tarvittaessa ajanvaraus lääkärin vastaanotolle joko koululle tai opiskeluterveydenhuollon keskitettyyn toimipisteeseen (Hammareninkatu 5 B).

Lääkärintarkastusaika varataan nuorelle tarpeen mukaan, mikäli nuori itse sitä haluaa tai terveydenhoitajan tarkastuksen perusteella siihen ilmenee tarve.

Lääkäripalvelut ovat maksullisia yli 18-vuotiaille koskien sairaanhoitokäyntejä. Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta, minkä jälkeen käynnit ovat maksuttomia yhden kalenterivuoden ajan.

Peruuttamattomista ja käyttämättä jätetyistä lääkärin vastaanottoajoista peritään maksu kaikilta opiskelijoilta.

Lisätietoja voit hakea Tampereen opiskeluterveydenhuollon internetsivuilta: Ulkoinen linkkiwww.tampere.fi/opiskeluterveydenhuolto .

Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollossa on otettu asteittain käyttöön uusi sähköinen asiointipalvelu.

Lisätietoja osoitteesta Ulkoinen linkkiwww.tampere.fi/soteasiointi , opiskeluterveydenhuollon nettisivuilta ja koulun omasta opiskeluterveydenhuollon toimipisteestä.


Suun terveydenhoito

Kehotuskirje ajanvaraamiseksi lähetetään 17-vuotiaille tamperelaisille nuorille. Ajan voi varata keskitetystä ajanvarauksesta ma - pe klo 8.00–17.00, p. 03 5657 0100.

Ajan tarkistaminen, siirtäminen ja peruuttaminen sekä ensimmäisen ajan varaaminen suuhygienistille ja kiireellisen hammaslääkäriajan varaaminen on mahdollista myös sähköisen asioinnin kautta. Lisätietoja Ulkoinen linkkiwww.tampere.fi/hammas .

Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Hammashoitopalvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua netissä olevalla lomakkeella. Sitä voi myös tilata keskitetystä ajanvarauksesta, p. 03 5657 0100. Ajanvaraus on tehtävä itse. Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käydä hammashoidossa myös omassa kotikunnassaan.


Nuorisoneuvola

Opiskelijat voivat käyttää myös Nuorisoneuvolan lääkärin, terveydenhoitajan ja psykologin palveluja. Nuorisoneuvolan osoite on Tipotie 4. Ajanvaraus ma-pe klo 8.30-11.00. Varausnumero on 03 5657 0154.