Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Äidinkieli

Digitaalinen ylioppilaskoe

Ylioppilaslautakunnan kuvaus/ohje digitaalisesta äidinkielen ylioppilaskokeesta Ulkoinen linkkidigitaalinen äidinkielen koe .

Äidinkielen digitaalinen koe pähkinänkuoressa

 • Kaksi koetta ja kaksi koepäivää, molempien kokeiden kesto 6 tuntia
 • Molemmissa kokeissa laajan tekstikäsityksen mukaisesti monimuotoisia aineistoja

Lukutaidon koe:

 • Kokeessa on kaksi osaa: A-osa keskittyy asia- ja mediateksteihin ja B-osa kaunokirjallisiin ja muihin fiktiivisiin teksteihin.
 • Molemmissa osissa valitaan kahdesta tehtävänannosta toinen.
 • Tehtävänannot voivat olla yksi- tai moniosaisia.
 • Lukutaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

Kirjoitustaidon koe:

 • Kokeessa on yhtenäinen teema ja siihen liittyviä aineistoja.
 • Kaikki tehtävät ovat aineistopohjaisia.
 • Tarjolla on 5–7 tehtävänantoa, joista valitaan yksi.
 • Tavoitteena on laatia pohtiva, näkökulmia avaava tai kantaa ottava teksti.
 • Kirjoittaja valitsee itse näkökulmansa ja siihen sopivat aineistot. o
 • Vähintään kahta tekstiä on hyödynnettävä. o
 • Kirjoitustaidon kokeen maksimipistemäärä 60 pistettä.

Miten uuteen kokeeseen voi valmistautua?

Parhaiten sähköiseen kokeeseen voi valmistautua opiskelemalla opetussuunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja sekä harjoittelemalla erilaisten tekstien lukemista ja niiden pohjalta kirjoittamista. Huomiota on hyvä kiinnittää esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • tarkoituksenmukaisen lukutavan valintaan (esimerkiksi silmäilevään lukemiseen kirjoitustaidon kokeessa aineistoihin tutustuttaessa ja syventyvään lukemiseen aineistoja analysoitaessa ja tulkittaessa)
 • monimuotoisten tekstien analysointiin ja tulkintaan
 • kirjoitelman tavoitteen asettamiseen, näkökulman valintaan ja aiheen rajaukseen
 • eri tapoihin käyttää lähteitä ja kuljettaa niitä tekstissä
 • useiden aineistojen parissa työskentelyyn, esimerkiksi niiden yhdistelyyn ja vertailuunsekä ja synteesien tekoon
 • pohdinnan, kannanoton ja perustelemisen taitoihin sekä keskusteluun lähteiden kanssa
 • tekstin suunnitteluun, tuottamiseen, muokkaamiseen ja viimeistelyyn tekstinkäsittelyohjelmalla.

Lisäksi on hyvä tutustua Abitti-koejärjestelmään ja LibreOffice-tekstinkäsittelyohjelmaan ja ottaa huomioon, että tämänhetkisten tietojen mukaan kokeessa ei ole käytössä oikolukuohjelmaa. Vaikka tekstit kirjoitetaan suoraan koejärjestelmään, tekstejä voi kokeessa suunnitella ja luonnostella myös paperille.