Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Terveystieto

Terveystieto

Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Opintojakso TE1/zTE01 suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä. Muut opintojaksot voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Terveystiedon yo-reaalikokeeseen osallistuvien olisi hyvä suorittaa kaikki neljä opintojaksoa. Myös biologian opintojakso zBI04 Ihmisen biologia on terveystiedon opiskelijoille hyödyllinen. zTE04 soveltuu parhaiten viimeiseksi terveystiedon opintojaksoksi hieman ennen ylioppilaskirjoituksia.

Opintojaksojen arviointi:

Arviointi perustuu opintojakson aikana palautettaviin ja tehtyihin suorituksiin sekä kirjalliseen kokeeseen. Arviointiperusteet selvitetään opintojakson alussa. Muut opintojaksot arvioidaan numeroarvosanoilla, mutta ZTE04 suoritusmerkinnällä.

Koulukohtainen valinnainen TE1 Terveys voimavarana 2op - lähiopintojaksona syksyllä 2021

Opintojaksossa tutustutaan terveyttä ja elintapoja selittäviin keskeisiin sosiaalipsykologisiin teorioihin ja malleihin ja pohditaan terveyskulttuurisia ilmiöitä kuten terveyden arvostamisen ja käyttäytymisen välistä ristiriitaa. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat myös terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit sekä arjen terveysosaaminen kuten terveyttä edistävä ravinto ja liikunta. Opintojaksossa syvennetään seksuaaliterveyteen liittyviä tietoja ja perehdytään seksuaalioikeuksiin sekä käsitellään mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät.

HUOM! Suorita terveystiedon opinnot kokonaan tietyn opetussuunnitelman mukaan, koska kurssien asiasisältöjä vaihtui monista aihepiireistä opintojaksosta toiseen opetussuunnitelmauudistuksessa. 2021-2022 lukuvuonna tarjolla uuden opetussuunnitelman mukaisesti vain opintojakson TE1 lähiopetus, joten alkavien opiskelijoiden kannattaa käydä muut uuden opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot vasta seuraavana lukuvuonna. Etäopetus tarjolla vielä vanhan opetussuunnitelman mukaan zTE01 ja muut terveystiedon kurssit (zTE02-zTE04) vanhan opetussuunnitelman mukaan. Jos haluat opiskella koko terveystiedon paketin lukuvuonna 2021-2022, käy 1. kurssi etänä.

Lähiopetuksessa kirja: Lehtinen, Lehtinen, Kinnunen, Linnansaari & Paakkari: Lukion Syke 1 TE1 Terveys voimavarana. Edita. 2020 tai uudempi painos.

Kirja saatavana myös digikirjana.


Valtakunnallinen syventävä/Koulukohtainen syventävä zTE01 Terveyden perusteet - etäopintojaksona

Opintojaksolla kehitetään arjen terveysosaamista, perehdytään ihmisen toimintakykyyn vaikuttaviin tekijöihin: mm. terveyttä edistävään liikuntaan, ravitsemukseen ja lepoon. Opintojaksolla syvennetään kansantauteihin, yleisimpiin tartuntatauteihin ja seksuaaliterveyteen liittyviä tietoja ja tutustutaan riippuvuuksien eri muotoihin ja päihteiden vaikutuksiin. Opintojaksolla käsitellään myös itsehoitoa ja hätäensiapua.

Etäopetuksessa kirja: Lotta Bryggare – Mikael Fogelholm – Anne Kuronen – Pirjo Orvovaara – Paula Reinikkala – Juuso Antikainen: Terve 1 Terveyden perusteet (Sanoma Pro).

Kirja saatavana myös digikirjana

Valtakunnallinen syventävä/Koulukohtainen syventävä zTE02 Ihminen, ympäristö ja terveys

Opintojaksolla opitaan ympäristön vaikutuksesta terveyteen sekä perehdytään mielenterveyttä suojaaviin ja kuormittaviin tekijöihin. Opiskellaan sosiaalisen tuen muotoja ja merkitystä sekä käsitellään monipuolisesti seksuaaliterveyttä. Lisäksi Opintojaksolla tutustutaan työhyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Oppikirja: Lotta Bryggare - Pirjo Orkovaara - Paula Reinikkala - Juuso Antikainen - Kati Karas: Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys (Sanoma Pro) LOPS2016,

Kirja saatavana myös digikirjana.

Valtakunnallinen syventävä/Koulukohtainen syventävä zTE03 Terveyttä tutkimassa

Opintojaksolla perehdytään terveyteen vaikuttaviin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Opintojaksolla syvennetään tietoja terveyspalvelujen toimijoista sekä perehdytään terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin ja terveyden ja sairauden tutkimiseen. Opintojaksolla opiskellaan myös väestöryhmien terveyseroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä pohditaan terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opintojaksoon kuuluu pienimuotoisen terveystutkimuksen tekeminen.

Oppikirja: Juuso Antikainen - Lotta Bryggare - Kati Karas - Hanna Nohynek - Pirjo Orkovaara: Terve 3 Terveyttä tutkimassa (Sanoma Pro), LOPS 2016,

Kirja saatavana myös digikirjana

Koulukohtainen syventävä opintojakso zTE04 Terveystiedon abikurssi

Opintojaksolla tutustutaan vanhoihin yo-tehtäviin, harjoitellaan vastaustekniikkaa ja samalla kerrataan terveystiedon reaalikoetta varten keskeisiä sisältöjä

Opintojaksolle ei ole pakko hankkia oppikirjaa. Jos haluat hankkia kertausaineiston, voit hankkia Editan verkkokaupasta sähköisen Lukion SYKE kertausaineiston. Kertausainesto on opettajalla käytössä, joten aineistoon voit tutustua opintojakson alussa ennen ostopäätöstä

TERVEYSTIETO, opetussuunnitelmien vastaavuudet
LOPS 2016
LOPS 2021
zTE01 TE1
zTE02 TE2
zTE03 TE3
zTE04 TE4