Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaukseen ei kuulu pakollisia opintojaksoja. Koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja on kaksi (OPO1, OPO2)

Toisessa oppilaitoksessa suoritetut vastaavat opintojaksot voidaan lukea opiskelijalle lukion oppimäärään hyväksi.

Opintojaksojen arviointi:

Opinto-ohjauksesta ei anneta arvosanaa, vaan opintojaksoista annetaan suoritusmerkinnät (S).

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINNOT

OPO1 Minä opiskelijana (2op)

Opintojaksolla tutustutaan lukio-opintojen käytänteisiin ja opintojen rakenteeseen. Perehdytään opiskelutaitoihin ja -menetelmiin sekä työtapoihin. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelu-, ylioppilastutkinto- ja jatko-opintosuunnitelman omat urasuunnitelmansa huomioiden. Opintojaksolla opiskelija oppii tunnistamaan ja sanoittamaan vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat: opiskelu-, ylioppilastutkinto- ja jatko-opintosuunnitelma, itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen ja kehittäminen , arjen- ja elämänhallintataidot, hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä , opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen, jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät.

OPO2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op)

Opintojaksolla tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella tulevaisuuttaan sekä tuntee koulutusvaihtoehtoja ja työelämän mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa. Opiskelija syventää itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan. Opintojaksolla opiskelija perehtyy työelämätaitoihin ja työnhakutaitoihin sekä yrittäjyyden erimuotoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittäminen; opiskelu-, ylioppilastutkinto- ja jatko-opintosuunnitelman päivittäminen , jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen Suomessa ja ulkomailla, työelämätietous ja -taidot, yrittäjyys muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa, jatko-opintoihin tutustuminen ja kokemusten hankkiminen, oman talouden hallinta, opintotuki ja asuminen, oman hyvinvoinnin edistäminen.