Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Biologia ja maantiede

Biologia

Pakollisia opintojaksoja on kaksi (BI1/zBI01 ja zBI02), valtakunnallisia syventäviä kolme (zBI03 -zBI05) sekä koulukohtaisia syventäviä yksi (zBI06).

Opintojaksojen suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

BI1/zBI01 ja zBI02 voidaan suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Ennen opintojaksoa zBI03 olisi suositeltavaa suorittaa BI1/zBI01. Ennen opintojaksoa zBI05 olisi hyvä suorittaa zBI03. Biologian yo-reaalikokeeseen osallistuvien olisi hyvä suorittaa pakollisten opintojaksojen lisäksi kaikki syventävät opintojaksot.

Opintojaksojen arviointi:

Arvosana määräytyy kirjallisten kokeiden sekä opintojakson aikana suoritettujen tehtävien perusteella. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot (BI1/zBI01-zBI05) arvioidaan arvosanoin 4-10. Koulukohtainen syventävä opintojakso (zBI06) arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Pakollinen opintojakso BI1/zBI01 Elämä ja evoluutio 2op

Opintojaksolla perehdytään elämän edellytyksiin, kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin ja eliökunnan ryhmittelyyn. Keskeisiä sisältöjä ovat solujen rakenne ja energiatalous, DNA, eliöiden elinkaari sekä evoluutio. Lisäksi tutustutaan biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa.

Oppikirja: Aaltonen, Kujansuu, Seppälä, Suontausta & Tuominen: Biomi 1 Elämä ja evoluutio (BI1). Otava. 2021 tai uudempi painos

Kirja saatavana myös digikirjana.

Pakollinen opintojakso zBI02 Ekologia ja ympäristö

Opintojaksolla käsitellään ekologian perusteita sekä ihmistoiminnasta aiheutuvien ympäristöongelmien taustaa, luonnetta ja mahdollisuuksia niiden torjumiseen. Keskeisiä aiheita ovat ekosysteemien rakenne ja toiminta, lajien väliset suhteet, luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys. Opintojaksolla tehdään pienehkö ekologiaan tai ympäristön tilaan liittyvä tutkimus.

Oppikirja: Happonen - Holopainen - Sotkas - Tenhunen - Tihtarinen-Ulmanen - Venäläinen: BIOS 2. Ekologia ja ympäristö (OPS16) tai vastaava digikirja (Sanoma Pro)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zBI03 Solu ja perinnöllisyys

Opintojaksolla tutustutaan solujen rakenteeseen ja toimintaan sekä perinnöllisyyden perusteisiin, lainalaisuuksiin ja perimän merkitykseen evoluutiossa. Keskeisiä aiheita ovat mm. DNA:n ja RNA:n rakenne sekä toiminta, solujen lisääntyminen sekä erilaiset mutaatiotyypit.

Oppikirja: Happonen - Holopainen - Sotkas - Tenhunen - Tihtarinen-Ulmanen - Venäläinen: BIOS 3. Solu ja perinnöllisyys (OPS16) tai vastaava digikirja (Sanoma Pro).

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zBI04 Ihmisen biologia

Opintojaksolla tutustutaan ihmisen anatomiaan, fysiologiaan ja koko elämänkaareen hedelmöitymisestä kuolemaan. Tutustumme, miten ihmiselimistö toimii ja on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Oppikirja: Happonen - Holopainen - Sariola: BIOS 4. Ihmisen biologia (OPS16) tai vastaava digikirja (Sanoma Pro)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zBI05 Biologian sovellukset

Keskeisinä aiheina ovat mm. aitotumallisten solujen ja mikrobien rakenne sekä toiminta. Lisäksi käsitellään biotekniikan mahdollisuuksia maataloudessa, elintarvikkeiden valmistuksessa, teollisuudessa ja lääketieteessä. Opintojaksolla pohditaan geenitekniikan riskejä ja eettisiä ongelmia.

Oppikirja: Happonen - Holopainen - Sariola: BIOS 5. Biologian sovellukset (OPS16) tai vastaava digikirja (Sanoma Pro).

Koulukohtainen syventävä opintojakso zBI06 Biologian abikurssi

Opintojaksolla kerrataan biologian reaalikoetta varten keskeisiä sisältöjä, harjoitellaan soveltavia tehtäviä ja digitaaliseen kokeeseen vastaamista. Opintojakson sisältö sovitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Kurssilla käytetään pakollisten ja syventävien opintojaksojen oppikirjoja.

Opetussuunnitelmien vastaavuudet
LOPS 2016 LOPS 2021 LOPS 2016
zBI01 BI1 zBI01
zBI02 BI2 + BI3
zBI02
zBI03 BI4
zBI03
zBI04 BI5
zBI04
zBI05 BI6
zBI05
zBI06 BI7
zBI06
zBI07 BI8
zBI07

Maantiede

Pakollisia opintojaksoja on kaksi (GE1/zGE01 ja zGE02), valtakunnallisia syventäviä kaksi (zGE03 - zGE04) sekä koulukohtaisia syventäviä yksi (zGE05).

Opintojaksojen suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

Opintojaksot zGE1/GE01 ja zGE02 voidaan suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Ennen opintojaksoja zGE03 ja zGE04 olisi suositeltavaa suorittaa sekä zGE01 että zGE02, zGE05 soveltuu parhaiten viimeiseksi maantieteen opintojaksoksi. Maantieteen yo-reaalikokeeseen osallistuvien olisi hyvä suorittaa pakollisen opintojakson lisäksi kaikki syventävät opintojaksot.

Opintojaksojen arviointi:

Arviointi perustuu kirjallisiin kokeisiin ja opintojakson aikana suoritettaviin tehtäviin. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot arvioidaan arvosanalla (4 - 10). Koulukohtainen syventävä opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Pakollinen opintojakso GE1/zGE01 Maailma muutoksessa 2op

Opintojaksolla perehdytään muuttuvaan maailmaan ja sen alueellisiin ongelmiin. Opintojakson aikana seurataan uutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja ongelmia. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat mm. maantieteelliset tutkimustaidot, geomedia, ilmastonmuutos ja muut alueelliset riskit sekä niiden ratkaisumahdollisuudet. Lisäksi pohditaan keinoja, miten ihmistoiminnan aiheuttamiin muutoksiin voidaan vaikuttaa eri alueilla.

Oppikirja: Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth: Manner GE1 Maailma muutoksessa. Otava. 2021 tai uudempi painos.

Kirja saatavana myös digikirjana.

Pakollinen opintojakso zGE02 Sininen planeetta

Opintojaksolla tarkastellaan Maata ja sen luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ilma-, vesi-, kivi- ja eliökehässä. Lisäksi käsitellään luonnonilmiöiden syntyä, syitä, alueellista esiintymistä ja monenlaisia vaikutuksia ihmisten elämään. Opintojaksolla tulkitaan ja esitetään luonnon tietoa geomediaa hyväksi käyttäen. Keskeisiä aiheita ovat mm. Maan planetaariset liikkeet, ilmakehän ja vesikehän liikkeet sekä maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot.

Oppikirja: Cantell – Jutila – Lappalainen – Sorvali : GEOS 2 Sininen planeetta (OPS16) tai GEOS 2 Sininen planeetta -digikirja (OPS16)(Sanoma Pro)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zGE03 Yhteinen maailma

Opintojakson aiheena on ihmismaantiede. Opintojaksolla tarkastellaan maapallon ihmisiä ja alueita. Ihmisen elämää tutkitaan suhteessa ympäröivään luontoon. Opiskelija saa perustietoja mm. maailman kulttuureista, väestöstä, elinkeinoista ja taloudesta.

Oppikirja: Cantell – Jutila – Lappalainen – Sorvali - Kolehmainen: GEOS 3 Yhteinen maailma (OPS16) tai GEOS 3 Yhteinen maailma -digikirja (OPS16)(Sanoma Pro).

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zGE04 Geomedia - tutki, osallistu, vaikuta

Opintojaksolla tutustutaan geomediaan, mm. eri tyyppisiin karttoihin ja kaukokartoitukseen. Tällä Opintojaksolla opitaan paikkatiedon perukäsitteitä ja harjoitellaan paikkatiedon työkalujen käyttöä. Opintojakson aikana tehdään myös pienimuotoinen maantieteellinen projektityö.

Oppikirja: Bander - Hiekka - Paarlahti: MANNER GE4, Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (OPS16) tai vastaava digikirja (Otava)

Koulukohtainen syventävä opintojakso zGE05 Maantieteen abikurssi

Opintojaksolla kerrataan maantieteen reaalikoetta varten keskeisiä sisältöjä, harjoitellaan soveltavia tehtäviä ja digitaaliseen kokeeseen vastaamista. Opintojakson sisältö sovitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Kurssilla käytetään pakollisten ja syventävien kurssien oppikirjoja.

Opetussuunitelmien vastaavuudet
LOPS 2016
LOPS 2021
LOPS 2016
zGE01 GE1 zGE01
zGE02 GE2
zGE02
zGE03 GE3
zGE03
zGE04 GE4
zGE04
zGE05
GE5
zGE05
zGEmuu
GE6
zGEmuu