Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Äidinkieli ja kirjallisuus

Uuden opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot (syksyllä 2021 opinnot aloittaville)


Lukuvuonna 2021-2022 uuden opetussuunnitelman mukaisesti opetetaan opintojaksot ÄI12 (2op), ÄI1 (2op), ÄI2 (1op)+ÄI3 (1op) (opetetaan samassa periodissa) ja ÄI4 (2op) (periodissa 6)

Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Opintojaksot suositellaan suorittamaan numerojärjestyksessä, paitsi ÄI12, joka suoritetaan ensimmäisenä ennen muita kursseja. Koska äidinkielen ja kirjallisuuden opintojaksoja teettävät paljon työtä, opintojaksoja ei kannata opiskella peräkkäisissä periodeissa.

Opintojaksojen arviointi:

Opintojaksot arvioidaan ensisijaisesti kirjallisten tuotosten perusteella. Arviointiin vaikuttavat myös mahdolliset suulliset tuotokset sekä opiskeluaktiivisuus. Opintojaksoilla harjoitellaan myös itse- ja vertaisarviointia. Opintojaksot arvioidaan numeroin (4 –10) lukuun ottamatta koulukohtaista syventävää opintojaksoa ÄI12, josta saa suoritusmerkinnän (S).

Koulukohtainen syventävä kurssi ÄI12 Opiskeluvalmiudet (2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat hankkivat lukio-opiskelun edellyttämät opiskelutaidot ja kielitiedon. Opintojaksolla kerrataan keskeiset kielioppiasiat ja oikeakielisyyssäännöt äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelun edistämiseksi. Harjoitellaan referaatin tekoa sekä opitaan opiskelemaan tehokkaasti.

Oppikirja: Loisto - käsikirja (SanomaPro)

Pakollinen opintojakso ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä. Opiskelijan tekstitietoisuus syventyy keskeisiä tekstilajeja analysoimalla. Opiskelija kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan harjoittelemalla aineistopohjaista kirjoittamista. Opintojaksolla opetellaan aineiston käytön perusperiaatteet ja laaditaan essee, jossa hyödynnetään aineistoja.

Oppikirjat: Loisto - käsikirja (SanomaPro)
Loisto 1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (SanomaPro)

Pakolliset opintojaksot ÄI2 ja ÄI3 (opetetaan peräkkäin samassa periodissa)

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)


Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen monimuotoisena sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä.

Oppikirjat: Loisto - käsikirja (SanomaPro)
Loisto 2 Kieli ja tekstitietoisuus (SanomaPro)

ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op)


Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan viestijäkuvaa, ryhmäviestintätaitoja ja viestintärohkeutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelija oppii kehittämään vuorovaikutusosaamistaan reflektoimalla ja analysoimalla viestintätilanteita ja hyödyntämällä saamaansa palautetta.


Oppikirjat: Loisto - käsikirja (SanomaPro)
Loisto 3 Vuorovaikutus (SanomaPro)


Pakollinen opintojakso ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op) (opetetaan vain periodissa 6)

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa lukea, eritellä ja tulkita kauno- ja tietokirjallisuutta. Opiskelija laajentaa ja syventää elämyksellisiä ja kokemuksellisia lukemisen ja kirjoittamisen tapoja. Keskeisenä tarkastelun kohteena on kertomuksellisuus kirjallisuudessa, mediassa ja muissa taiteen lajeissa. Luetaan Minna Canthin näytelmä Anna Liisa (1895) tai jokin muu 1800-luvun realismin teos sekä jokin runokokoelma.

Oppikirjat: Loisto - käsikirja (SanomaPro)
Loisto 4 Kirjallisuus 1 (SanomaPro)
Vanhan opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot (opintoja jatkaville)

Vanhan opintosuunnitelman opintojaksoilla käytetään SanomaPron Jukola-oppikirjasarjaa. Oppikirjat voi hankkia joko perinteisen kirjan muodossa tai sähkökirjoina. Kaikkia oppikirjoja tarvitaan ylioppilaskirjoituksiin kerrattaessa, joten e-kirjalle on syytä hankkia riittävän pitkä lisenssi.

Pakollisia opintojaksoja on viisi (zÄI01-zÄI05), valtakunnallisia syventäviä opintojaksoja neljä (zÄI06 - zÄI09).


Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Opintojaksot suositellaan suorittamaan numerojärjestyksessä. Syventävien opintojaksojen suositeltu suoritusjärjestys käy ilmi ao. opintojakson kuvauksesta. Koska äidinkielen ja kirjallisuuden opintojaksot teettävät paljon työtä, opintojaksoja ei kannata opiskella peräkkäisissä periodeissa.


Pakollinen opintojakso: zÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (Järjestetään vain 1. periodissa)

Kieli ja identiteetti. Kielen keinojen erittely. Aineiston pohjalta kirjoittaminen ja kirjoitusprosessin vaiheet. Pronominien ja verbien käyttö sekä muuta kielenhuoltoa ryhmän tarpeen mukaan.

Oppikirjat:
Jukola. Tekstioppi
Jukola 2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti.
Jukola. Kielikirja.

Pakollinen opintojakso zÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opitaan draaman ja lyriikan analyysin peruskäsitteet. Eritellään ja tulkitaan runoja, näytelmiä ja novelleja. Luetaan Minna Canthin Anna Liisa. Vierassanat, rektio ja sanajärjestys sekä muuta kielenhuoltoa ryhmän tarpeen mukaan.


Oppikirjat:
Jukola. Tekstioppi.
Jukola 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa.
Jukola. Kielikirja

Pakollinen opintojakso zÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen

Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin ja retorisiin keinoihin. Opitaan analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Opetellaan käyttämään mediaa kriittisesti. Kielen- ja tyylinhuoltoa ryhmän tarpeen mukaan.


Oppikirjat:
Jukola. Tekstioppi.
Jukola 4. Tekstit ja vaikuttaminen.
Jukola. Kielikirja.

Pakollinen opintojakso zÄI05 Teksti ja konteksti

Käsitellään länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden vaiheita. Laaditaan luku- ja kirjoitustaidon tekstit. Kielenhuoltoa ryhmän tarpeiden mukaan.


Oppikirjat:
Jukola. Tekstioppi.
Jukola 5. Teksti ja konteksti.
Jukola. Kielikirja.

Valinnainen opintojakso zÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Tarkastellaan suomalaisen nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Tutustutaan ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin ja syvennetään kerronnan ja ilmaisun keinojen erittelyä.


Oppikirjat:
Jukola. Tekstioppi.
Jukola 6. Nykykulttuuri ja kertomukset.
Jukola. Kielikirja.

Valinnainen opintojakso zÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Opintojaksolla kerrataan hyvän esseen ominaisuudet ja kirjoittamisen työvaiheet: ideointi, suunnittelu, näkökulman, aineiston ja sisällön valinta, aineistoon viittaaminen, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja kielen viimeistely. Opiskelijan kriittinen ja kulttuurinen lukutaito syvenee, ajattelutaito kehittyy ja kirjallinen ilmaisu kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Tämä opintojakso valmentaa ylioppilastutkinnon kirjoitustaidon kokeeseen.


Oppikirjat:
Jukola. Tekstioppi.
Jukola. Kielikirja.
Jukola 8: Kirjoittamistaitojen syventäminen (Tämä on opintojakson harjoituskirja, jota tarvitaan joka tunnilla).

Valinnainen opintojakso zÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan analyyttisiä ja selkeitä lukutaidon vastaustekstejä. Opintojaksolla harjoitellaan mm. argumentoivan ja kaunokirjallisen tekstin analysointia ja kerrataan siinä tarvittavia käsitteitä. Tämä opintojakso valmentaa ylioppilastutkinnon lukutaidon kokeeseen.


Oppikirjat:
Jukola. Tekstioppi.
Jukola. Kielikirja.
Jukola 9: Lukutaitojen syventäminen (Tämä on opintojakson harjoituskirja, jota tarvitaan joka tunnilla).

Opintojaksojen vastaavuudet
LOPS 2016
LOPS 2021
LOPS 2016

zÄI01

ÄI1

zÄI01

zÄI02

ÄI2 + ÄI3

zÄI02

zÄI03

ÄI4

zÄI03

zÄI04

ÄI5

zÄI04

zÄI05

ÄI8

zÄI05

zÄI06

ÄI6+ÄI7

zÄI06

zÄI07

ÄI9

zÄI07

zÄI08

ÄI10

zÄI08

zÄI09

ÄI11

zÄI09

zÄI10

ÄI12

zÄI10