Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Poissaolot

Poissaoloista edellytetään luotettavaa selvitystä. Sen voi antaa esimerkiksi huoltaja, terveydenhoitaja tai lääkäri. Poissaolot selvitetään Wilman kautta.

Kurssin/opintojakson ensimmäisellä tunnilla on läsnäolopakko. Poissaolosta on ilmoitettava kurssin/opintojakson opettajalle tai kansliaan, jotta osallistumisoikeus kurssille/opintojaksolle säilyy.

Päättöperiodilla äkillisestä sairastumisesta on syytä ilmoittaa viimeistään koeaamuna laittamalla Wilma-viesti kokeen opettajalle. Poissaolo on selvitettävä pian, jotta opiskelija varmistaa oikeuden tehdä koe uusintakoepäivänä.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen. Opetukseen katsotaan kuuluvaksi myös muu oppilaitoksen toiminta (tapahtumat, teemapäivät, retket ym.). Hyväksyttäviä poissaloja ovat esim. opiskelijan sairaus tai etukäteen anottu tilapäinen vapauttaminen opiskelusta. Luvan poissaoloon voi myöntää aineenopettaja oppitunniltaan, ryhmänohjaaja 1-5 päiväksi ja sitä pidemmäksi aikaa rehtori. Lupa poissaoloon anotaan Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Anotut vapaat on ilmoitettava opettajalle etukäteen ja kurssin/opintojakson suorittamisesta sovitaan näissä tapauksissa erikseen kurssin/opintojakson opettajan kanssa. Poissaolo-oikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä päättöperiodille. Opiskelijan vastuulla on selvittää läksyt ja muut kotitehtävät Wilmasta poissaolonsa ajalta.

Yli kolme päivää kestävästä sairauspoissaolosta on syytä ilmoittaa ryhmänohjaajalle tai koulun toimistoon. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, on siitä hyvä ilmoittaa opettajalle.

Runsaiden poissaolojen vuoksi kurssi/opintojakso voi keskeytyä. Runsaat poissaolot ja myöhästymiset voivat vaikuttaa kurssin/opintojakson arvosanaan alentavasti. Tähän OPV asiaa poissaoloista ja lakilinkki?

Alla luetelluista syistä johtuneiden poissaolojen takia kurssia/opintojaksoa ei saa keskeyttää eikä niitä tarvitse erikseen selvittää. Niistä kertyvät poissaolot merkitään Wilmaan keltaisella koulutyö-merkinnällä.

  • opiskelijakunnan hallituksen kokoukset
  • juhlaohjelmien harjoittelu (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)
  • koulun ulkopuolella tapahtuvat opintomatkat ja vierailut (opettaja tekee listan osallistujista)
  • osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin tai suullisiin kuulusteluihin (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)
  • opinto-ohjaajan ja erityisopettajan luona käynnit
  • koululääkärin tai koulun terveydenhoitajan yleistarkastus, kuraattorilla tai lukiopsykologin luona käynti
  • koulun edustaminen (järjestävä opettaja ilmoittaa)
  • tutortoiminta (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)
  • kutsunnat (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)