Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opiskelijakunta ja tutorit

Opiskelijakunta

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakunta on lukiolaisten edunvalvoja, joka toimii sääntöjensä mukaan ja jonka hallitus edustaa opiskelijoita heitä koskevista asioista päätettäessä.

Opiskelijakunnalle valitaan kevätlukukauden alussa vuodeksi kerrallaan hallitus, joka toimii aktiivisesti lukiolaisten opiskeluviihtyvyyden lisäämiseksi esim. järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä.

Toimintansa toteuttamiseksi opiskelijakunnalle on osoitettu oma tila. Tammerkosken lukion opettajienkokous nimeää opiskelijakunnan ohjaavat opettajat.

Yleistutorit

Ensimmäisen lukiovuoden keväällä halukkaat opiskelijat voivat ilmoittautua yleistutoreiksi valitsemalla opintojakson OP3 opintojaksotarjottimelta. Tutor-opintojaksolla on mahdollista lisäksi osallistua Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämään koulutukseen, josta saa erillisen todistuksen.

Yleistutorien tehtävänä on olla tukemassa lukionsa aloittavien opiskelijoiden sopeutumista uuteen kouluun ja koulumuotoon.

Syksyllä yleistutorit auttavat nimikkoryhmäänsä käytännön asioissa ja avustavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita työjärjestyksen laatimisessa ja opintojaksovalintojen tekemisessä.

Yleistutorit järjestävät tapahtumia, joiden tarkoituksena on tukea ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäytymistä. Tutorit esittelevät koulua 9.-luokkalaisille ja kertovat lukio-opiskelusta.

Liikuntatutorit

Liikuntatutorit (LI18) ovat osa Tammerkosken Liikkuva opiskelu -toimintaa. Liikuntatutorit osallistuvat opiskelupäivän liikunnallistamiseen ja inaktiivisuuden vähentämiseen muun muassa järjestämällä erilaisia liikunnallisia tapahtumia ja tempauksia. Liikuntatutorit koulutetaan tehtävään yhteistyössä Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa.

Digitutorit

Digitutorit tarjoavat apua ja opastusta lukiossa muiden opiskelijoiden tietokoneen ja sen ohjelmistojen käytössä. Digitutorit auttavat myös Abittiin liittyvissä teknisissä ongelmissa ja ovat mukana Abittitikkujen päivitystyössä.

Kansainvälisyys-tutorit

Lukiossamme toimii innokas joukko kansainvälisyystutoreita, eli kv-tutoreita. Mukaan on hakeutunut opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita kielistä, eri maista ja eri kulttuureista. Koska koulussamme käy säännöllisesti vieraita eri puolilta maailmaa, perustettiin kv-tutorit vastaamaan myös tähän tarpeeseen. Tutorit ottavat vieraat vastaan vastuuopettajan kanssa ja kierrättävät ja kertovat koulusta vieraiden ja tutoreiden yhteisellä kielellä. Käytävillä on kuultu niin englantia, espanjaa, ranskaa, venäjää kuin kiinaakin! Kv-tutorit ideoivat ja järjestävät tapahtumia, joissa tuovat esille erilaisia kulttuureja, tapoja ja kieliä. Yhdessä tekemisen meininki ja hyvä henki ovat mukana jokaisessa tapaamisessa. Kansainvälisyys on rikkaus!

Ohjausryhmän edustaja

Kukin ohjausryhmä valitsee lukuvuodeksi itselleen edustajan ja hänelle varahenkilön. Ohjausryhmän edustajan tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä ryhmän ja ryhmänohjaajan sekä muiden ryhmien välillä.