Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opintososiaaliset etuudet

Opintotuki ja koulumatkatuki

Tuen saamisen edellytys on, että opinnot ovat päätoimisia. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia/ 150 opintopisteen verran opintoja. Lisäksi opiskelijan on osallistuttava kunakin lukukautena vähintään 10 kurssiin/ suoritettava vähintään 20 opintopisteen verran opintojaksoja. Osallistumisella tarkoitetaan mukanaoloa opetuksessa - pelkkä osanotto loppukokeeseen tai vastaavaan ei riitä (esim. kurssien/opintojaksojen itsenäinen suorittaminen).

Opiskelija on oikeutettu tukeen myös silloin kun hän kyseisenä lukukautena osallistuu vähintään kahteen yo-tutkintoon kuuluvaan kokeeseen.

Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021. Toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee nuoria, jotka päättävät peruskouluopintonsa vuonna 2021 tai sen jälkeen. Muutokset tulevat voimaan ikäluokka kerrallaan. Ensimmäinen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva ikäluokka on tänä vuonna peruskouluopintonsa päättävät opiskelijat. Ennen tätä peruskoulunsa päättäneet opiskelijat eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Opiskelija voi saada jatkossakin opintotukea sekä koulumatkatukea, mutta niihin tulee muutoksia.

Muutokset opintotukeen

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija ei voi saada opintorahan oppimateriaalilisää. Muuta opintotukea hän voi saada samoin kuin muut opiskelijat.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija voi saada opintotukea aikuislukio-opintoihin.

 • Koulumatkatukea haetaan, ilmoitetaan muutoksista ja tuen lakkauttamisesta koulumatkatuen hakemuslomakkeella KM1.
 • Koulumatkatukea ei voi hakea sähköisesti.
 • Hakemus jätetään oppilaitoksen toimistoon tai lähetetään sähköpostilla [email protected]
 • Koulumatkatuessa on yhden kuukauden takautuva hakuaika.
 • Hakemus tulee vireille siitä päivästä kun hakemus on jätetty oppilaitokseen.
 • Oppilaitos tarkistaa hakemuksen tiedot ja toimittaa hakemukset Kelaan.
 • Maksuttoman koulutuksen opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on yhteen suuntaan vähintään 7 kilometriä. Opiskelija ei maksa koulumatkasta omaa maksuosuutta.
 • Muilla kuin maksuttoman koulutuksen opiskelijoilla koulumatkan pitää olla vähintään 10 kilometriä ja opiskelijat maksavat matkoista oman maksuosuuden. Oma maksuosuus on puolen kuukauden tuessa 21,50 euroa kuukaudessa ja koko kuukauden tuessa 43 euroa kuukaudessa. (VR, Matkahuolto, oma kulkutapa)
 • 1.8.2021 alkaen tulee myös voimaan kaikkia opiskelijoita koskeva koulumatkatukilain muutos. Opiskelija voi saada puolen kuukauden tuen, jos hänellä on 10-14 matkapäivää kuukaudessa ja koko kuukauden tuen, jos hänellä on vähintään 15 matkapäivää kuukaudessa.

Oppivelvollisuuden laajentuessa opiskelijalle maksuttomiksi tulevat:

 • opetus (nykyisinkin maksutonta)
 • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ilman omavastuuosuutta

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja (OVL 17 §). Koulutuksen järjestäjä voi siis järjestää esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyviä ulkomaanmatkoja, joiden matka- ja majoituskustannuksista opiskelija vastaa itse.

Katso tarkemmat tiedot Kelan sivuilta.

Ulkoinen linkkiKela