Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Oppilaan oman äidinkielen opetus sekä saamen- ja romanikielen opetus

Oman äidinkielen ja ulkomailla opitun kielen ylläpito-opetukseen voivat ilmoittautua:

  • oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kieli kuin suomi tai ruotsi
  • suomalaiset paluumuuttajat, jotka ovat ulkomailla asuessaan hankkineet riittävän kielitaidon

Perusopetusta täydentävää opetusta järjestetään myös

  • saamenkielisille
  • romanikielisille

Opetukseen eivät voi osallistua ne, jotka opiskelevat muita aineita opetuskielellä (englanti, ranska, ruotsi, saksa) omassa koulussaan. Kielitaidon tulee olla äidinkielen opetukseen riittävä. Oman äidinkielen opiskeleminen on vapaaehtoista, mutta jos oppilas ilmoittautuu oman äidinkielen opetukseen, oppitunneille osallistuminen on pakollista.

Oman äidinkielen opetusta annetaan opetusryhmälle 2 x 45 min. viikossa koko perusopetuksen ajan (esikoululaisille 45 min. viikossa). Oppitunnit ovat yleensä koulupäivän jälkeen joko omassa tai opetuspaikaksi nimetyssä koulussa.

Oppilaan oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen ja tiedotteet

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen kevätlukukauden ajaksi on auki 1.–20.1.2022.


* Tampereen kaupungin esi- ja perusopetuksen uudet oppilaat ilmoittautuvat oppilastietojärjestelmä Wilman kautta. Ilmoittautumislomake löytyy Wilman selainversiosta kohdasta Hakemukset ja päätökset > Tee uusi hakemus > Ilmoittautuminen oman äidinkielen opetukseen.
Huom: Wilman puhelinsovelluksen kautta ei voi ilmoittautua.

Ulkoinen linkkiWilmaan kirjautuminen
* Vain Tampereen normaalikoulun, yksityisten koulujen sekä muiden paikkakuntien uudet oppilaat ilmoittautuvat alla olevan linkin kautta.


Ulkoinen linkkiOman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen


Käytä Wilmaan kirjautuessa ja ilmoittautuessa selaimena mieluiten Chromea tai Edgeä.

Muutoksia oman äidinkielen opetuksen järjestämisessä

Kaikkien lukuvuonna 2022 - 2023 oman äidinkielen opetukseen osallistuvien tulee ilmoittautua helmikuun 2022 aikana Wilman ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen koskee sekä uusia että nyt opetuksessa mukana olevia oppilaita.

Opetukseen voivat osallistua ensisijaisesti tamperelaiset esi- ja perusopetuksen oppilaat. Vieraskuntalaiset oppilaat voivat osallistua Tampereen ryhmiin vain opetuksen järjestäjien erillisen sopimuksen perusteella.

Oman äidinkielen opiskelu

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on monipuolisen, toiminnallisen kielitaidon saavuttamisen lisäksi saada oppilas kiinnostumaan omasta kielestään, kehittää hänen ajatteluaan sekä vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja identiteettiä. Oman äidinkielen opiskelu tukee monikielisyyden kehittymistä.

Oppilaat saavat opiskelustaan erillisen todistuksen. Opetus noudattaa oppilaan oman äidinkielen opetussuunnitelmaa.

Opetukseen osallistuvien oppilaiden taustat ovat erilaisia oppilaan synnyinpaikan, opiskelutaustan ja kodin kielitilanteen mukaan. Vanhempien tärkeä tehtävä on kannustaa lastaan opiskelemaan omaa kieltään. Tarvittaessa vanhempien tulee myös huolehtia lapsen kuljetuksesta oppitunneille. Opetus oma maksutonta, mutta koulu ei osallistu kuljetuskustannuksiin tai -järjestelyihin.

Tällä hetkellä omana äidinkielenä opetetaan seuraavia kieliä:

albania portugali
arabia puola
armenia
ranska
bosnia
romani
bulgaria romania
dari saksa
englanti somali
espanja tagalog
italia thai
japani tsekki
(mandariini)kiina turkki
kurdi unkari
pashai venäjä
pastu vietnam
persia viro

tamil

Etäopetuksena tarjolla on inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen opetusta.

Uusia kieliryhmiä voidaan perustaa, mikäli lukukauden alussa on vähintään kuusi kyseiseen kieliryhmään ilmoittautunutta esi- tai perusopetuksen oppilasta ja on mahdollista rekrytoida ryhmälle sopiva opettaja.


Oman äidinkielen opettajan työnhaku

Mahdollisia oman äidinkielen opettajien työpaikkoja ilmoitetaan useimmiten keväisin avoimilla työnhakuilmoituksilla Tampereen kaupungin www-sivujen (avoimet työpaikat) ja TE-toimistojen välityksellä. Voit hakea oman äidinkielen opettajan työtä, jos puhut jotakin vierasta kieltä äidinkielenäsi ja sinulla on opettajan koulutus tai vähintään korkeakoulututkinto.

Oman äidinkielen opettajan työstä kiinnostuneiden tulee rekisteröityä myös Tampereen kaupungin sijaisrekisteriin: Ulkoinen linkkihttps://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin/sijaisrekrytointi.html

Sijaisrekisteriin liittymisessä on kaksi vaihetta: nettilomakkeen täyttäminen ja ajan varaaminen TampereRekryn Sijaisrekrytointiin (Naulakatu 3), jossa hakija esittää opiskelu- ja työtodistuksensa.


Oppilaan oman äidinkielen opetussuunnitelmat

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelma:


Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmat