Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Monikieliset oppilaat

Monikielinen oppilas elää usean kielen vaikutuspiirissä. Lapsen äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja/tai edellä mainitun kielen lisäksi perheessä käytetään muuta kieltä.

Monikielisten oppilaiden opetuksessa on keskeistä oppilaan monikielisyyden kehittäminen, identiteetin tukeminen, kodin ja koulun yhteistyö sekä opiskeluvalmiuksien parantaminen niin, että oppilaalla on mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä myös jatko-opinnoissa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan kieli-, kulttuuri- ja koulutausta.

Oppilaat, joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä perusopetuksen seuraamiseen, aloittavat koulunkäyntinsä valmistavan opetuksen ryhmissä. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat jatkavat opiskelua pääsääntöisesti oman alueensa kouluissa. Yläkoululaisen on mahdollista siirtyä KIETU-ryhmään valmistavan opetuksen jälkeen, jos hän tarvitsee vahvaa kielellistä tukea opintojen etenemiseksi.

Preschool children having gym lesson

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -oppimäärän mukaista opetusta on tarpeen mukaan oikeus saada koko perusopetuksen ajan. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen.

S2-opetuksen lisäksi oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta muissa oppiaineissa tarpeen mukaan. Myös oppilaan omakielistä tukea pyritään antamaan mahdollisuuksien mukaan.

Oppilaan oman äidinkielen opetusta järjestetään Tampereella yli 30:ssä eri kielessä.


Lähetä viesti kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelijalle:


Tietoa koulunkäynnistä Suomessa

Perusopetuksen opas monikielisten oppilaiden perheille