Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lupa kehittää

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

Toiminnalla edistetään maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla. Kotoutumista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan liikunnan kautta päiväkodeissa, kouluissa ja aamu- ja iltäpäivätoiminnan EPPU -kerhoissa. Työ on poikkihallinnollista yhteistyötä yhdessä paikallisten seurojen ja yritysten kanssa.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaille järjestetään käyntejä paikallisissa liikuntapaikoissa. Tämän lisäksi kotouttavan liikunnan harrastusryhmiä on koulupäivän yhteydessä esimerkiksi Tesomalla, keskustassa ja Hervannassa. Toiminnassa ovat mukana myös aikuislukion perusopetuksen ryhmä, perusopetuksen Silta-Niva ryhmä ja vastaanottokeskus. Vapaa-ajan harrastuksiin kiinnittymistä edistetään harjoituksiin saattavan tukihenkilön avulla. Ilveksen ja Tapparan kanssa tehdyllä yhteistyöllä on pystytty sitouttamaan maahanmuuttajanuoria säännölliseen ympärivuotiseen liikuntaharrastukseen.

Vähävaraisten liikunnan harrastuksen tukeminen

Tampereen kaupunki on saanut valtiolta erityisavustuksen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi. Perusopetus kehittää innovatiivista ja uudenlaista toimintamallia vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseksi yhteistyössä hankekumppanina toimivan Tampereen Tappara ry:n kanssa.

Syksyllä 2020 toiminnassa on mukana harrasteryhmiä Tesomalla, Kaukajärvellä ja Hervannassa.

Digiterveyttä kouluihin

Digiterveyttä kouluihin tuo Tampereen kaupungin koulujen käyttöön hyvinvoinnin seuraamisen digitaalisia työkaluja. Lisäksi kehitetään sähköisten terveyspalveluiden hyödyntämistä osana terveystiedon opetusta.

Digiterveyden myötä peruskoululaisilla on mahdollisuus seurata omaa hyvinvointiaan mm. aktiivisuusrannekkeen avulla.

Sepäse - päivät 8. lkn oppilaille

Sepäse, seksuaali- ja päihdeseikkailu, on kaikille tamperelaisille peruskoulun 8.luokkan oppilaille suunnattu teemapäivä. Päivien tavoitteena on vahvistaa oppilaiden tietoja seksuaalisesta hyvinvoinnista, seksuaaliterveydestä ja päihteistä. Päivän aikana oppilaat kiertävät neljä rastia, joiden teemoina ovat seksuaaliterveys ja seurustelu, päihteet, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti sekä turvataidot ja omat rajat. Sepäse- päivät tehdään Tampereen kaupungin poikkihallinnollisena yhteistyönä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden sekä Pirkanmaan Seta, tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi:n kanssa.

Koulumatkojen turvallisuus ja kulkutavat

Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta -hankkeessa parannetaan koulumatkojen ja kouluympäristöjen liikenneturvallisuutta erityisesti kulkutapavalintoihin vaikuttamalla.

Vuonna 2020 mukana ovat Tesoman, Kaarilan, Raholan, Linnainmaan, Atalan, Leinolan, Olkahisen ja Lielahden koulut.

Ulkoinen linkkiKestävän liikkumisen infopaketit koululaisille ja heidän perheilleen.

Taidekaari

Taidekaari on Tampereen kaupungin omaperäinen kulttuurikasvatusohjelma, jossa lapset ja nuoret tutustuvat eri taiteenlajeihin.

Kaikki Tampereen kaupungin koulut osallistuvat Taidekaaren toimintaan! Toimintaa organisoi Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITE.

Ulkoinen linkkiTaidekaari -sivusto

Harrastuspassi 7. luokkalaiselle

Harrastuspassikokeilu liittyy Tampere Junior –kehitysohjelmaan, joka käynnistyi vuoden 2020 alussa. Ohjelman tavoitteena on kaventaa lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvointieroja.

Syksyllä 2020 harrastuspassi tarjotaan 7.luokan oppilaille Hatanpään, Kaukajärven, Kämmenniemen, Lielahden ja Ahvenisjärven kouluilla. Oppilailla on mahdollisuus kokeilla harrastuksia nuorisopassin kautta.
Ulkoinen linkkiHarrastuspassin nettisivut
Mainos harrastepilotista (pdf)

Lasten liike toimintamalli Tampereella

Tampereen kaupungin perusopetus toimii kehittäjäkumppanina Olympiakomitean kanssa Lasten Liike toimintamallin kehittämisessä. Yhteistyön tavoitteena on tukea kaikille Tampereen peruskoululaisille avoimen liikunnallisen harrastustoiminnan järjestämistä ja vahvistaa entisestään sen laatua Lasten Liike toimintamallin avulla.

Perusopetuksen järjestämälle liikunnalliselle harrastustoiminnalle on myönnetty Olympiakomitean Lasten Liike -tunnus. Se tarkoittaa, että harrastusryhmien ohjaajat ovat osallistuneet Lasten Liike ohjaajakoulutukseen. Koulutusta tarjotaan myös koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstölle. Ohjaajat osaavat toimia innostavina ja turvallisina ohjaajina kaikkien lasten ja nuorten parissa ja he ymmärtävät monipuolisen liikunnan merkityksen lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Toiminnassa toteutuvat myös lasten liikunnan laatutekijät ja se on laadukkaasti organisoitua.

Move! -fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Tampereella järjestetään syksyllä Move-asemat Kaupissa ja Tesomalla, joihin luokat voivat tulla tekemään mittaukset. Asemat järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Varalan urheiluopiston kanssa.

Ulkoinen linkkiMove! -sivusto

Nääsmaas -harrastekyytipalvelu

NääsMaaS-harrastekyyti on osa isomman toimintamallin kehitystyötä, jossa osa harrastustoiminnasta voitaisiin toteuttaa Tampereen seutukunnalla lähes välittömästi koulupäivän päättymisen jälkeen.

Koululaisten koulupäivän jälkeisen harrastustoiminnan pariin siirtyminen on ollut pitkälti sidoksissa lasten vanhempien mahdollisuuksiin olla kuljettamassa lapsiaan. Kasvava määrä koululaisia käy harrastuksissaan oman lähialueensa ulkopuolella. Tämä kasvava kyyditystarve ohjaa yksityisautoilun käyttöön, lisää ruuhkia ja sitoo vanhempien aikaa. Seuroille taas harrastustoiminnan haasteet liittyvät tilojen käyttöön ja saatavuuteen. Toimivista tiloista on pulaa iltaisin ja harrastusvuorojen sekä –kalenterien rakentaminen vaativat paljon järjestelyä. NääsMaaS Harrastekyydissä järjestetään yhteiskuljetus lapsille koululta harrastusten pariin ja harrastuksista takaisin valittuun jättöpaikkaan.

NääsMaaS toimintamallissa organisoidaan yhteiskuljetus lapsen koululta harrastuksiin, jotka järjestetään n. klo 14:30 – 17:30 välillä Tampereen seudulla. Harrastusvuoron jälkeen lapsi kuljetetaan toivotulle koululle. Kyytien tilaaminen tapahtuu oman seuran/järjestävän toimijan toteuttaman kyselyn avulla. Tämän jälkeen kyytien hallinta ja kyytietojen saaminen sekä kyytien maksaminen tapahtuu NääsMaaS Kyyti – sovelluksella. Kyydeistä peritään kausittain omavastuuosuus, joka syksyllä 2020 on 3€/suunta. Kyydit järjestetään syksyllä 2020 14.9. alkaen. Toiminta-alue on alustavasti Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi. Tarkempi toiminta-alue eli kyyditysalueeseen kuuluvat koulut määräytyvät sen mukaan, kuinka paljon kyyditystarvetta ilmenee ja kuinka se on taloudellisesti mahdollista järjestää

Icehearts

Tampere on mukana Icehearts toiminnassa. Icehearts on sosiaalinen urheiluseura, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä joukkueurheilun avulla. Toimintamallin tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi saisi mahdollisuuden harrastaa ja tuntea olevansa osa yhteisöä.

Icehearts joukkueet

Ammatillisin perustein valittu joukkue toimii 12 vuotta. Kasvattaja tarjoaa pitkäkestoista, ammatillista kasvun tukea lapsille ja perheille, jotka ovat tuen tarpeessa. Icehearts-kasvattajan työpanos hyödyttää myös sosiaalitoimen ja opetustoimen ammattilaisten työtä.

Joukkuetoiminta on Iceheartsissa tärkeässä osassa. Se toimii kuitenkin vain välineenä sosiaalityön tekemisessä. Kasvattajien pääasiallinen työ koostuu koulussa tehtävästä tukityöstä sekä yksilö- ja perhetyöstä. Lapsille järjestettävä iltapäivätoiminta ja harrastustoiminta tähtää osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen ja luo kiinnikkeen oman sukupuolen erityisyyteen. Icehearts-joukkueet osallistuvat oman ikäluokkansa normaaliin sarjaan. Lajeina ovat jääkiekko, jalkapallo ja salibandy. Tampereella Icehearts toimintaa on Tesoman, Annala-Kaukajärven ja Hervannan kouluilla.

Ulkoinen linkkiIcehearts -sivusto

Yhteistyö Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa

Edistämme lasten ja nuorten liikkumista yhteistyössä Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa. Uudistunut Sporttikortti-kampanja kohdennetaan lukuvuonna 20-21 kaikille esikoululaisille ja ekaluokkalaisille. Sporttikortti tarjoaa koko lukuvuodeksi erilaisia maksuttomia vaihtoehtoja löytää lapselle ja perheelle liikunnallista tekemistä ja antaa mahdollisuuden tutustua paikalliseen seuratoimintaan. Eskareiden perheille järjestetään myös jokaisella koulupolulla hyvinvointiteemainen Touho-oravan sporttimysteeri-ilta. Tämän lisäksi toteutetaan koulupoluittain oppilaiden osallisuutta sekä liikkumista edistäviä koulutuksia 5-9 luokkalaisille.Kehitä kanssamme Tamperetta ja ehdota kehittämisideoita
Lupa liikkua ja harrastaa
sähköposti [email protected]