Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Liikuntapainotus ja urheiluakatemia Tampereen kouluissa

Liikuntapainotus vuosiluokat 3.–6.

Tampereella liikuntapainotusta 3. luokalta alkaen tarjoavat Sammon ja Tesoman koulu. Painotuksen tarkoituksena on tarjota oppilaille monipuolinen liikunnanopetus. Opetuksessa korostetaan yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta. Liikunnan opetussuunnitelmallinen painotus etenee monipuolisista perusliikuntamuodoista kohti erilaisia lajitaitoja. Painotuksessa pyritään huomioimaan lasten liikunnallisuus myös luokkahuoneopetuksessa opetussuunnitelman periaatteita noudattaen. Liikuntapainotusoppilailla on vuosiluokkien 3–6 aikana yhteensä 5 vuosiviikkotuntia enemmän liikuntaa kuin muilla oppilailla.

Oppilaat valitaan painotukseen soveltuvuuskokeiden perusteella. Lisätietoa painotuksiin hakemiseen löytyy täältä:

Urheilua painottavat yläkoulut

Hatanpään, Sammon ja Tesoman koulut ovat urheilua painottavia yläkouluja Tampereella. Monipuolisessa opetuksessa huomioidaan koulun ja urheilun yhdistäminen, liikunnallisten taitojen kehittäminen ja urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen. Toiminta ohjaa oppimaan koulun, urheilun ja muun elämän yhteensovittamista.

Painotukseen voivat hakea kaikki tamperelaiset ja Tampereen seutusopimuskuntien kuudennen luokan oppilaat. Urheiluluokille haetaan soveltuvuuskokeiden kautta. Lisätietoa painotuksiin hakemiseen löytyy täältä:

Soveltuvuuskokeiden sisältöön voi tutustua täältä:

Urheiluakatemiatoiminta yläkouluissa

Tampereen urheiluyläkouluissa (Hatanpää, Sampo ja Tesoma) mahdollistetaan opiskelun ja tavoitteellisen valmentautumisen yhdistäminen urheilijan polun valintavaiheessa. Kun nuori harrastaa urheilulajia tavoitteellisesti, se vaatii tukea niin nuorelta, perheeltä, valmennukselta kuin koulultakin. Tampereen urheilupainotuskoulut tekevät yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua yläkouluikäisten, pikkuakatemialaisten aamuvalmennukseen. Aamuvalmennus on yksi osa yläkouluikäisen urheilijaksi kasvamista. Koulu ja seurat antavat nuorille ohjausta sekä valmiuksia opintojen ja urheilun yhdistämiseen. Kokonaisuus valmistaa nuoria urheilijoita urheilulliseen elämänrytmiin, jonka merkitys kasvaa yläkoulusta toiselle asteelle siirryttäessä.

Valmennus

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut yhteistyössä Tampereen Urheiluakatemian sekä paikallisten seurojen kanssa koordinoi yläkouluikäisten aamuvalmennusta. Pikkuakatemialaisten aamuvalmennuksiin pääsevät urheilua painottavien yläkoulujen (Hatanpää, Sampo ja Tesoma) sekä muista kouluista valitut urheilijat. Paikalliset seuravalmentajat ja Tampereen urheiluakatemian valmentajat tekevät urheilijavalinnat. Ryhmät valitaan lukuvuodeksi kerrallaan, ja uusia urheilijoita voi hakeutua ryhmiin myös lukuvuoden aikana.

Urheilua painottavien yläkoulujen lukujärjestykset ovat muodostettu siten, että aamuharjoittelu onnistuu samanaikaisesti näiden kolmen koulun osalta. Lähtökohtana painotuskoulujen ulkopuolelta tulevien osallistumiselle on, että koulun lukujärjestys mahdollistaa osallistumisen akatemiaharjoituksiin. Pikkuakatemiatoimintaan valittu oppilas käy seurojen järjestämissä akatemiaharjoituksissa koulujen kanssa vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan.

7. luokkalaisten aamuvalmennus toteutetaan torstaisin klo 8.00–10.00.
8.luokkalaisten valmennus toteutetaan tiistaisin klo 8.00–10.00.
9.luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen keskiviikkoisin klo 8.00–10.00.

Aamuvalmennus alkaa 30.8. ja päättyy 30.4.

Pikkuakatemian_fysiikkavalmennus_Tampere_2021_-2022.pdf (pdf)


Ylakoululaisten_pikkuakatemia_yhteyshenkilot_lukuvuodelle_2021-2022.docx (docx)

Haku nuoren kilpaurheilijan polulle lukuvuosi 2022-2023

Tulevana lukuvuonna Tampereen yläkoululaisilla on mahdollisuus hakea linjalle, jossa oppilaan ja perheen kanssa käydään keskustelu ja tehdään suunnitelma miten kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tähtäävän nuoren urheilijan koulunkäynnin ja valmennuksen yhdistäminen voidaan mahdollistaa jo yläkoulussa. Toiminnan keskeinen teema on opetuksen ja urheilun on yhteensovittaminen, yksilöllinen ja joustava järjestäminen yhteistyössä perheen kanssa. Koulu on yksi tiimin jäsen urheilevan oppilaan arjessa.

Nuoren kilpaurheilijan polulle haetaan urheilevia oppilaita, jotka aloittavat yläkoulunsa elokuussa 2022. Hakijana voi olla oppilas mistä tahansa Tampereen yläkoulusta. Kohderyhmänä erityisesti ne oppilaat, jotka harrastavat lajeja, joissa on paljon leirityksiä, ulkomaanmatkoja ja urheilullinen huippu saavutetaan nuorena. Mukaan tarvitaan nuori, perhe, koulu ja valmennus.

Nykyiset seiskaluokkalaiset voivat hakea nuoren kilpaurheilijan polulle tulevalle kahdeksannelle luokalle, jos oppilaan urheilulliset tavoitteet ja vaatimukset tarvitsevat yllä olevaa urheilun ja koulun yhteensovittamista.

Oppilas hakee linjalle alla olevasta linkistä. Hakuaika 15.11-1.12.2021

Ulkoinen linkkiHakemus nuoren kilpaurheilijan polulle