Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Oppilaskunta

Oppilaskunta koostuu kaikista koulun oppilaista.

Jokaisesta luokasta on valittu kaksi edustajaa, jotka toimivat oppilaskunnan hallituksessa. Hallituksen tehtävänä on osallistaa kaikki koulun oppilaat koulun kehittämiseen erilaisten tapahtumien, kyselyiden ja ideoiden keräämisen kautta. Oppilaskunta on keino lisätä oppilaiden osallisuutta koulun toiminnassa. Hallitus kokoontuu useamman kerran kuukaudessa ja kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita.Oppilaskunnilla on suunnitteilla toteuttaa lukuvuoden aikana mm. Avoin lava, Ystävänpäivän radiolähetys, käytävävalvontaa, heijastinkampanja, rehtorin kyselytunti, väriviikko, ulko-ovilla mielipidekampanjoita sekä lemmikkipäivä. Lisäksi suunnitteilla on koulutalojen oppilaskuntien yhteinen pikkujouluhetki.

Kehittämiskohteena on parantaa luokkien ja edustajien välistä tiedonkulkua.