Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Raholan kouluRaholan koulu on luokkien 0 - 9 yhtenäiskoulu, joka toimii kahdessa koulutalossa, Harjussa ja Raholassa. Oppilaita yhtenäiskoulussamme on n. 690.

Koulumme toimintakulttuurissa korostuvat yhteiset säännöt ja sopimukset, hyvät käytöstavat ja toisten kunnioittaminen. Rakentavan ja positiivisen ilmapiirin avulla pyrimme käyttäytymisen ohjaamiseen myönteiseen suuntaan. Jokainen voi opiskella koulussamme omana itsenään, rohkaisemme omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Meille tärkeää on suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus sekä hyvä ilmapiiri. Opettelemme erilaisuuden hyväksymistä ja tuemme ajattelun sekä itsetunnon kehittymistä. Tavoitteenamme on, että kaikkien, niin oppilaiden kuin henkilökunnankin, on mukavaa tulla kouluun.


Raholan koulu

Raholan koulutalo
Metsäkylänkatu 7, 33300 Tampere

Harjun koulutalo
Nokiantie 22, 33270 Tampere

Raholan koulutalo
Yleisopetuksen vuosiluokat 1–6, esiopetus ja vuosiluokat 1–9

Harjun koulutalo
Yleisopetuksen 1–6 vuosiluokkien koulu, esiopetus


Oppilasurheilutoiminnan koordinointi siirtyi kasvatus- ja opetuspalveluiden omaksi toiminnaksi: