Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Puistokoulu

Esittely

Esittely

Puistokoulu on Tampereen kaupungin ylläpitämä erityisopetusta antava koulu. Kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös, suurimmalla osalla pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus.

Koulu toimii neljässä kiinteistössä:

Kalevanpuiston koulutaloVuoreksen puistokatu 91

Koivikkopuiston koulutaloSairaalakoulu, Q2 Lääkärintie 10 L-rakennus, Lääkärintie 12)

Varsapuiston koulutalo Kuusimäenkatu 28-30

Koulu toimii kiinteässä yhteistyössä kodin, Tampereen muun erityisopetuksen, lähialueen yleisopetuksen koulujen, vammaisjärjestöjen, terapeuttien sekä TAYS:n kanssa.


Rehtori
Tuila Saarentaus
puhelin 040 571 1465
sähköposti [email protected]

Apulaisrehtori
Kaisariitta Järvinen
puhelin 041 7308220
sähköposti [email protected]

Koulusihteeri
Sari.T Ahola
puhelin 0400 269 563
sähköposti [email protected]


Kalevanpuiston koulutalo

Kalevanpuiston koulutalossa opiskelee 74 oppilasta 11:ssä luokassa. Oppilailla on pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus. Opetusta tarjotaan kaksivuotisena esiopetuksena ja vuosiluokilla 1-9. Kaikille oppilaille laaditaan vuosittain HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa asetetaan yksilölliset tavoitteet opiskelun etenemiselle. Kalevanpuiston koulutalossa oppilaat opiskelevat tuen tarpeensa mukaisesti erityyppistä tukea tarjoavissa ryhmissä. Nämä ryhmät ovat: laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ryhmät, TEACCH- opetusmenetelmää käyttävät ryhmät sekä toiminta-alueittain suunnitellun opetussuunnitelman ryhmät.

Kalevanpuiston koulutalossa on kaksi laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ryhmää vaativan erityisen tuen oppilaille. Oppilaat ovat lapsia ja nuoria, joilla on suuria oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia (mm. kehitysvamma, autismi) ja jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen, käyttäytymiseen ja elämänhallintaan. Opetusryhmän koko on enintään kahdeksan oppilasta. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee neljä koulunkäynnin ohjaajaa.

Kalevanpuiston koulutalossa käytetään viidessä ryhmässä TEACCH-opetusmenetelmää. Nämä ryhmät on tarkoitettu paljon tukea tarvitseville autistisille oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen sekä oppimiseen, käyttäytymiseen ja elämänhallintaan. Opetusryhmän koko on enintään kuusi oppilasta. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee neljä koulunkäynnin ohjaajaa.

Kalevanpuiston koulutalossa toimii neljä ryhmää, joissa oppilaiden opetus on suunniteltu toiminta-alueittain, ei oppiaineittain. Nämä ryhmät on tarkoitettu vaikeimmin kehitysvammaisille, monet oppilaat ovat myös monivammaisia. Oppilaat tarvitsevat erityistä tukea päivittäisten toimien suorittamiseen, oman toiminnan ohjaukseen, kommunikaatioon, vuorovaikutukseen, motoriikkaan sekä sosiaalisten tilanteiden ja käyttäytymisen hallintaan. Opetusryhmän koko on enintään kuusi oppilasta. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee neljä koulunkäynnin ohjaajaa.


Koivikkopuiston koulutalo - sairaalaopetus ja konsultaatio


Koivikkopuiston koulutalo on Tampereen kaupungin ylläpitämä Tampereen yliopistollisen sairaalan vastuualueen kuntia palveleva sairaalakoulu. Koivikkopuiston koulutalo sijaitsee Q-sekä L-rakennuksessa Taysin kampuksella Tampereella. Sairaalakoulun oppilaat ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) lastenpsykiatrian ja lastentautien yksiköiden, nuorisopsykiatrian tehostetun avohoidon yksikön, EVA-yksikön ja Taysin muiden osastojen esi- ja perusopetusikäiset oppilaat (0-9.lk).

Konsultaatio koulunkäynnin tukena

Koivikkopuiston koulutalo tarjoaa sairaalaopetuksen konsultaatiota Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen perusopetuksen kouluille. Konsultaation ensisijainen tavoite on tukea lapsen ja nuoren koulunkäyntiä omassa koulussa.


Varsapuiston koulutalo

Varsapuiston koulutalossa järjestetään sijoitettujen oppilaiden opetusta Perhekeskus Takahuhdin (SosPro) osastojen yhteydessä. Opetuksesta vastaa kaksi erityisluokanopettajaa ja kaksi koulukäynninohjaajaa. Oppilaiden sujuvan ja yksilöllisen oppimisen sekä koulunkäynnin tuen varmistamiseksi osastojen henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.


Puistokoulun arvot

Puistokoulun ilmapiiri on avoin, turvallinen ja luottamuksellinen.

Puistokoulu pyrkii kasvattamaan oppilaistaan omatoimisia, itseensä myönteisesti ja realistisesti suhtautuvia sekä mahdollisimman itsenäisiä yhteiskunnan jäseniä.

Puistokoulussa opetellaan vuorovaikutustaitoja sekä toisen huomioimista läpi kouluiän.

Oppilaita kannustetaan vastuullisuuteen. He osallistuvat kouluyhteisön toimintaan edellytystensä mukaan.

Puistokoulun toimintakulttuurissa korostuu kaikkien koulun aikuisten osallistuminen kasvatustyöhön.

Ajankohtaista


Tiedoksi:

Kiirastorstai 14.4.2022 on Tampereen perusopetuksessa lomapäivä, silloin ei tarjota päivystystä.

Kesällä 2022 tarjotaan kesävirkistystä 6.6.-1.7.2022, lisäksi erityisen tuen oppilaille tarjotaan päivystystä 4.7.-22.7.2022.

Kesäkeskeytys on 25.7.-9.8.2022, silloin ei tarjota päivystystä.