Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Oppilaskunta

Peltolammin koululla toimii aktiivinen oppilaskunta, jonka jäseniä ovat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Oppilaskuntatoiminta vaikuttaa monella tavalla koulun arkeen, tuoden siihen tapahtumia, teemapäiviä ja viihtyvyyttä. Oppilaskuntatoiminta myös monipuolistaa välituntien aktiviteettivaihtoehtoja ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus, jota tukee ohjaava opettaja.

Oppilaat valitsevat luokittain edustajansa oppilaskunnan hallitukseen, joka kokoontuu säännöllisesti, noin kolmen viikon välein. Hallitus ideoi käsiteltäviä asioita ja käsittelee myös muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita. Oppilaiden kuuleminen heitä koskevissa asioissa on tärkeää. Näin koulu tuntuu oppilaasta paikalta, jossa on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Peltolammin koulussa oppilaskunnan hallitukseen kuuluu 24 oppilasjäsentä, kaksi jokaiselta luokalta. Oppilaskunnan puheenjohtajana toimii Julius Rouhiainen 6a, varapuheenjohtajana Viljami Juurakko 5b ja sihteerinä Julia Pajunen 6a. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Terhi Haavisto.

Oppilaskunta vaikuttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa ja tapahtumissa:

-hallituksen säännölliset kokoukset

-edustajat Alueellisissa Parlamenteissa

-edustajat Lasten Suurkokouksissa

-Nälkäpäivä

-välituntilainaamo

-teemaviikot ja –päivät (väriviikko, hattupäivä)

-kädentaitokilpailut (kuviskilpailut)

-jouluradio keskusradiosta

-ystävänpäivän postiloora ja posteljoonit sekä tanssiaiset pitkällä välitunnilla

-ideaboksit