Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on edistää oppilaiden hyvinvointia koulussa ja tuoda näkyviin oppilaiden mahdollisuutta osallistua koulun toimintaan. Tavoitteena on herättää koulun oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan ja tuoda iloa oppilaiden kouluarkeen. Koululle on esimerkiksi perustettu oppilaskunnan hallituksen aloitteesta välituntivälinevuokraamo, jota pyörittävät vuorollaan koulun kaikki 4.‒6.-luokat.

Lukuvuonna 2019-2020 oppilaskunta järjestää ja organisoi erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä tai -viikkoja koululle. Oppilaskunnan hallitus voi myös jakaa tunnustusta esim. "Kohtelias kaveri"-palkinnoin tai muistaa luokkia hienosti tehdyistä töistä ja tempauksista. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet juontavat koulun yhteiset Kyvyt esiin -juhlat. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet osallistuvat nuorisotoimen järjestämään alueelliseen yhteistoimintaan. Lisäksi koulustamme on edustus Tampereen Lasten Parlamentissa. Oppilaskunta myy erilaisissa koulun tilaisuuksissa esim. mehua varainhankintaansa varten.

Oppilaskunnan hallitus valitaan elokuussa. Jokainen luokka äänestää omalta luokaltaan kaksi edustajaa hallitukseen. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten tehtävä on kertoa omalle luokalleen kokouksissa käsitellyt asiat. Luokan muut oppilaat kertovat edustajille omia toiveitaan ja ajatuksiaan käsiteltävistä asioista. Luokissa on aloitevihot, joihin kerätään ideoita ja ajatuksia sekä terveisiä hallitukselle. Aloitevihot kulkevat hallituksen edustajien mukana kokouksiin. Vihkoon kirjataan myös kokousten tärkeät asiat, joista luokassa pitää tiedottaa.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokouskutsu tulee oppilaskunnan ilmoitustaululle ja lisäksi oppilaskunnan ohjaava opettaja kuuluttaa kokouksesta kokouspäivänä. Erilliset työryhmät (esim. tapahtumien työryhmät) kokoontuvat tarpeen mukaan.

Kuluvana lukuvuotena oppilaskunnan ohjaajana toimii opettaja Niina Kylkilahti.