Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Aamu- ja iltapäivätoiminta, Lupa liikkua ja harrastaa

Ilves aamu- ja iltapäiväkerho

on liikuntapainoitteinen, jossa lapsia kannustetaan kokeilemaan eri liikuntamuotoja leikein, pelein ja erilaisten harjoitteiden avulla. Varsinaisesti mitään lajia ei pyritä sinällään oppimaan, vaan tavoitteena saada lapsi kiinnostumaan liikunnallisesta elämäntavasta sekä antaa mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja. Monipuolisen lajikokeilujen tavoitteena on myös kehittää lapsien yleisliikuntataitoja, motorisia taitoja sekä ryhmässä toimimista. 

iikuntapainotteisuuden lisäksi päivittäiseen kerho-ohjelmaan sisältyy mahdollisuus läksyjen tekoon, välipala, askartelua, lauta- ja korttipelejä, leikkejä, sekä vapaata oleskelua kavereiden ja aikuisten ohjaajien kanssa. Jokaiselle yksilölle pyritään luomaan omaa tilaa ja mahdollisuuksia tehdä itseään motivoivia asioita kannustavassa, turvallisessa ja lapsilähtöisessä ilmapiirissä.

Alustava iltapäiväohjelmarunko (ohjelma muokataan jokaisessa kerhossa lapsimäärän ja käytettävissä olevien tilojen mukaan).

12.00 Kerho aukeaa

12.00-13.30 Läksyjen tekoa, ulkoilua, leikkiä, askartelua, pelejä, lukemista

13.20-14.00 Välipalat

14.00-15.00 Ohjattua liikuntaa ja toimintaa viikko-ohjelman mukaisesti, läksyjentekoa

15.00-17.00 Vapaata leikkiä, askartelua, pelejä

17.00 Kerho sulkeutuu

Toiminnan tavoitteet ja arvot

Ilves aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille liikunnallista, monipuolista ja lapsilähtöistä toimintaa. Toiminta on suunnitelmallista, laadukasta ja lapsen hyvinvointia edistävää yhteistyötä perheiden ja koulun kesken.

Kerhotoiminnassa noudatamme seuramme arvoja, joita ovat välittäminen, ilo, taito, avoimuus ja terveet elämäntavat. Erityisesti kannustamme liikunnallisen elämäntavan opettelemiseen ja innostamme lapsia liikkumaan säännöllisesti.

Yhteystiedot

Kerhopuhelin: 045 8544500

Sähköposti: [email protected]

Lupa liikkua ja harrastaa

Harrastava Iltapäivä HIP järjestää monipuolista ja laadukasta vapaaehtoista kerho- ja harrastustoimintaa oppilaille koulupäivän jälkeen. Toiminta on maksutonta, ja se järjestetään koululla tai sen läheisyydessä. Messukylän koulun HIP-yhdyshenkilö on apulaisrehtori Sampsa Helminen.