Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Oppilaskunta

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun 1. – 9. luokkien oppilaat. Oppilaskuntatyön tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat demokratiaan ja mahdollisuuteen vaikuttaa koulussamme.

Jokaisen 1.-6. luokan oppilaat valitsevat vuosittain keskuudestaan edustajan sekä varaedustajan alakoulun oppilaskunnan hallitukseen. Alakoulun oppilaskunnan hallitus kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa.

Yläkoulussa luokkien luottamusoppilaat muodostavat oppilaskunnan hallituksen ja hallitus muodostaa keskuudestaan oppilaskunnan edustajiston.