Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opetus

Kielten opiskelu Linnainmaan koulussa

Ulkoinen linkkiKielet Linnainmaan koulussa

Valinnaisuus Linnainmaan koulussa

4. - 6. luokat 7. luokat 8. luokat

Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä

Huoltaja täyttää lomakkeen Wilmassa kohdasta

Hakemukset ja päätökset > Tee uusi hakemus > Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä.

Huoltaja voi muokata hakemusta siihen asti, kunnes se on otettu käsittelyyn.

Ulkoinen linkkiWilma


Koulun järjestyssäännöt

Kaikilla koulussa työskentelevillä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on oikeus turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.

Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Järjestyssäännöt:

1. Noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita.

2. Käyn koulua työjärjestyksen mukaisesti.

3. Välitunnit vietän välituntialueella.

4. Noudatan välituntisääntöjä.

5. En tuo kouluun kiellettyjä aineita tai esineitä.

6. Pidän huolta omista ja koulun tavaroista.

7. En käytä väkivaltaa tai osallistu kiusaamiseen.

8. Käytän asiallista kieltä.

Järjestyssääntöjä rikkonut oppilas voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon.

Järjestyssäännöt on päivitetty 10.8.2021. Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivuilla ja Wilma-viestillä.

Järjestyssääntöjä täydentävät ja tarkentavat OK-käytösoppaat:

OK-käytös alakoulu (pdf)OK-käytös yläkoulu (pdf)