Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tuntijako

Koulupäivän aikataulu

1-6 luokat klo 7-9 luokat klo
1. oppitunti 8.15-9.00 1. oppitunti 8.15-9.00
2. oppitunti 9.00-9.45 2. oppitunti 9.05-9.50
ulkovälitunti 9.45-10.00 3. oppitunti 10.00-10.45
3. oppitunti 10.00-11.00 ulkovälitunti 10.45-11.00
toiminnallinen välitunti 11.00-11.30 4. oppitunti 11.00-11.45
4. oppitunti 11.30-12.15 ruokailu+välitunti 11.45-12.30
ulkovälitunti 12.15-12.30 5. oppitunti 12.30-13.15
5. oppitunti 12.30-13.15 ulkovälitunti 13.15-13.30
ulkovälitunti 13.15-13.30 6. oppitunti 13.30-14.15
6. oppitunti 13.30-14.15 7. oppitunti 14.15-15.00
7. oppitunti 14.15-15.00

Tuntijako

Teknologialuokan tuntijako

Teknologiaa opetetaan 7. luokalla 1 viikkotunti, 8. luokalla 2 viikkotuntia ja 9. Luokalla 2 viikkotuntia. Teknologiaopetusta toteutetaan matematiikassa, tietotekniikassa, luonnontieteissä ja käsityössä.

7. luokka 1 viikkotunti: teknisten apuvälineiden käyttö opiskelussa, sähköisen oppimateriaalin käyttö, luonnontieteeseen liittyvät sovellukset, verkon kautta käytettävät tallennuspalvelut

8. luokka 2 viikkotuntia: elektroniikan komponentit ja sähköiset järjestelmät, elektroniikkarakentelu, luonnontieteiden koe- ja mittausjärjestelmät, luonnontieteeseen liittyvät ohjelmat, sähköisen oppimateriaalin käyttö, ohjelmointi ja robottirakentelu.

9. luokka 2 viikkotuntia: teknologiarakentelua ja laiteohjelmien hyödyntäminen, luonnontieteiden koe- ja mittausjärjestelmät, luonnontieteeseen ja matematiikkaan liittyvät sovellukset. sähköisen oppimateriaalin käyttö, ohjelmointi ja robottirakentelu

Teknologiapainotteinen opetus yläkoulussa

Tarkoitus on kehittää opetusta ja koulun toimintakulttuuria kokonaisvaltaisesti sekä tuottaa teknologiakasvatukseen, käden taitoihin, tietotekniikkaan ja matemaattis-luonnontielliseen opetukseen uusia, innovatiivisia toimintatapoja. Sähköisiä oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä hyödynnetään, mutta myös tuotetaan itse. Teknologiataitoja sivutaan ja kehitetään useissa oppiaineissa.

Teknologialuokalla asiaan perehdytään projektityöskentelyllä, omien havaintojen ja kokeilujen kautta sekä itse mallintaen ja tuottaen. Pyritään paperittomaan kouluun, jossa kursseja pidetään osittain tai kokonaan sähköistä materiaalia käyttäen. Luokan opetuksessa hyödynnetään tabletteja, luonnontieteiden mittausjärjestelmiä sekä erilaisia suunnittelu- ja simulointiohjelmia. Käsityön opetuksessa perehdytään robotiikkaan ja automaatioon.

Teknologiapainotteinen opetus alakoulussa

Tavoitteena on tarjota leikinomainen lähestymistapa tekniikkaan. Käytännönläheisissä työtavoissa painotetaan kokeilunhalua ja yhteistyötaitoja. Teknologiakasvatus huomioidaan erityisesti ympäristö- ja luonnontiedossa, käsitöissä, kuvataiteessa ja matematiikassa. Varsinaista opetussuunnitelmallista painotusluokkaa ei alakoulussa ole, mutta oppilaille tarjotaan teknologiaan liittyviä valinnaisaineita.