Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opetus

Opetussuunnitelma

Koulujen työ- ja loma-ajat

Poissaolot

Luokanopettaja tai -ohjaaja seuraa luokkansa oppilaiden koulunkäyntiä. Jos oppilas on sairas, huoltajan on ilmoitettava poissaolosta luokanopettajalle tai -ohjaajalle heti samana päivänä.
Oppilaan on pyydettävä opettajaltaan lupa kaikkiin etukäteen tiedettyihin poissaoloihin. Luokanopettaja tai -ohjaaja voi myöntää 1-5 päivän poissaololuvan, pidemmistä poissaoloista päättää rehtori. Loma-anomuskaavakkeen voi tulostaa viereisestä linkistä tai pyytää sitä luokanopettajalta tai -ohjaajalta. Luvat on anottava hyvissä ajoin ennen aiottua poissaoloa, jotta oppilaalle ehditään selvittää, miten hän suorittaa poissaolonsa aikaiset koulutyöt.

Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä -lomake

Poissaoloanomukset tulee tehdä Wilmassa. Teknisistä syistä on suositeltavaa käyttää tietokonetta poissaololomakkeen täyttämisessä. Kirjaudu tietokoneen internetselaimella Wilma-palveluun ja täytä lomake. Lomake löytyy yläpalkista kohdasta Hakemukset ja päätökset. Valitse Tee uusi hakemus -> Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä.

Järjestyssäännöt

Kaukajärven koulun oppilaana noudatan järjestyssääntöjä ja hyviä tapoja, jotta koulutyö sujuu rauhallisesti, turvallisesti ja viihtyisästi. Kouluaikaa ovat työjärjestyksen mukaiset työpäivät, koulun järjestämät retket ja tilaisuudet.

1. En hyväksy kiusaamista. En osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen tai syrjimiseen. Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti.

2. En vahingoita itseäni enkä muita. En myöskään vaaranna itseäni tai muita.

3. Tulen oppitunneille ajoissa, tehtävät tehtyinä ja koulutarvikkeet mukana.

4. Annan muille työrauhan.

5. Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti. Minulla on oikeus tulla huomioiduksi ja velvollisuus ottaa huomioon muut.

6. Pidän huolta yhteisen työskentely-ympäristön siisteydestä. Siivoan jälkeni ja korvaan aiheuttamani vahingot.

7. Olen itse vastuussa kouluun tuomistani tavaroista. En tuo kouluun vaarallisia esineitä.

8. Noudatan opettajan ohjeita matkapuhelimen tai muiden laitteiden käytöstä. Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. Julkaisen vain sisältöjä, joihin minulla on asianmukaiset luvat.

9. En poistu koulupäivän aikana koulualueelta ilman opettajan lupaa.

10. En käytä enkä pidä hallussa terveydelle haitallisia aineita tai päihteitä.
Koulumme järjestyssäännöt pohjautuvat Opetushallituksen ohjeisiin ja perusopetuslakiin.