Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kiusaaminen

Kiusaamisen ehkäiseminen

Koulu on avainasemassa koulukiusaamisen ehkäisyssä. Perusopetuslaki säätää opetukseen osallistuvalle oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallisuudella tarkoitetaan niin fyysistä kuin henkistä turvallisuutta – sitä, ettei koulussa tarvitse pelätä. Laki edellyttää koulukohtaista kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaista suunnitelmaa. Sen lisäksi koulussa ehkäistään kiusaamista seuraavilla toimenpiteillä:

Hyvinvoinnin mittarit

Koulussa seurataan hyvinvointia muun muassa kouluterveyskyselyn ja hyvinvointikyselyn avulla. Jokainen koulu hyödyntää näitä kahta seuratakseen oppilaiden arkea ja jaksamista.

Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat

Jokaisella koululla on käytössään työkalupakki sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulutyössä.

Luokkien yhdessä sovitut säännöt

Koulun luokat laativat yhdessä säännöt, jotka auttavat sekä ennaltaehkäisemään kiusaamista että puuttumaan siihen jämäkästi ongelmien jo alettua.

Ryhmäyttäminen

Ryhmäyttäminen on koulussa arkipäivää ja jatkuvaa läpi lukuvuoden. Jatkuva ryhmäyttäminen vahvistaa ryhmän toimintakykyä, parantaa ilmapiiriä ja lisää turvallisuudentunnetta.

Someturva

Tampereella otettu käyttöön Someturva-sovellus, joka suojaa koko kouluyhteisöä somehäirinnältä ja -kiusaamiselta. Sovellus on 7.–9. luokkien oppilaiden käytössä kaikissa kouluissa. Sovelluksessa oppilas voi pyytää apua erilaisiin netissä kohtaamiinsa vaikeisiin tilanteisiin nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Kiusaamiseen puuttuminen

Jokaisessa koulussa on toimintatapa kiusaamiseen puuttumiseen. Sovittu toimintamalli on oppilaiden, huoltajien sekä kaikkien koulun aikuisten tiedossa.

Muu tuki kiusaamistilanteissa