Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Aamu-ja iltapäivätoiminta & Eppu-kerhot

Aamu-ja iltapäivätoiminnan sekä Eppu-kerhotoiminnan tavoitteena on turvallisen ja lapsen kasvua tukevan vapaa-ajan tarjoaminen. Ryhmissä mm. ulkoillaan, leikitään, askarrellaan, tehdään läksyjä, pelataan ja syödään välipala. Jokaisella ryhmällä on oma päivä- ja viikko-ohjelmansa. Ryhmillä voi myös olla yhteisiä tapahtumia, juhlia ja retkiä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ovat kaupungin järjestämä Eppu-kerhotoiminta kouluilla yhdessä esiopetusikäisten kanssa ja yksityisten toimijoiden aamu- ja iltapäivätoiminta. Kaupunki tukee yksityisiä toimijoita taloudellisesti ja valvoo toiminnan laatua.


Hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti 20.11.2014 § 127, että 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille voidaan myöntää paikka aamu- ja iltapäivätoimintaan, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy ja että erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija on esittänyt riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin. Selvitys erityisestä syystä toimitetaan Eppu-kerhojen osalta koulun rehtorille ja yksityisten toimijoiden osalta Kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalveluun.

Erityiskoulujen kaikkien vuosiluokkien oppilaille (esiopetuksen oppilaista vuosiluokan 9 oppilaisiin asti) on tarjolla omaa iltapäivätoimintaa. Erityiskoulujen oppilaille järjestetään toimintaa Annalan, Puistokoulun, Raholan ja Saukonpuiston kouluilla.

Haku lukuvuoden 2019–2020 aamu- ja iltapäivätoimintaan

Sähköinen hakulomake, jolla koululaiset hakevat syksyllä 2019 alkaviin kerhoihin: Ulkoinen linkkiAamu- ja iltapäivätoiminnan sähköinen hakemus, syksy 2019

Kasvatus- ja opetuspalvelut asiakaspalvelu
puhelin 040 800 7260, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00

apip.palveluohjaus(at)tampere.fiAsiakasmaksut

Osallistuminen ilta- ja aamupäivätoimintaan on maksullista ja paikka myönnetään toimintakaudeksi kerrallaan. Paikkoja on lukuvuosittain tarjolla noin 2500 lapselle, joista kaupungin järjestämissä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmissä paikkoja on noin 1250 lapselle. Erityiskoulujen oppilaille tarkoitettuja paikkoja on noin 250 lapselle. Yksityisillä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjillä on paikkoja noin 1100 lapselle.

Toiminnan järjestäjä on vakuuttanut lapset tapaturman varalta. Vakuutus kattaa kerhon toiminta-ajan, sekä kerholaisten siirtymiset toimintaryhmään ja ryhmästä kotiin.

Asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 180 8476 (ma–pe 9.00-11.00)


Toiminta-ajat ja ryhmäkoot

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä kello 12.00–17.00. Aamutoimintaa järjestetään kello 8.00–10.00, jos kysyntää on riittävästi toimintaan haettaessa ja tilat järjestyvät. Toiminnan aikana lapset saavat välipalan noin kello 14.00.

Yhdessä ryhmässä voi olla 10–30 lasta. Ryhmän koko vaihtelee sen mukaisesti, paljonko toimintaryhmällä on tiloja käytettävissään.


Iltapäiväkerholaisia pihalla leikkimässä

Palvelutarpeen muutos ja kerhopaikan irtisanominen

Palveluntarpeen muutos ja kerhopaikan irtisanominen tulee tehdä alla olevalla lomakkeella.

Palvelutarpeen muutos

Palveluntarvetta voi muuttaa kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Palveluntarpeen muutokset tulee tehdä syyslukukauden osalta elokuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden osalta tammikuun loppuun mennessä. Muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun lomake on saapunut toimipisteeseen.

Erityiskoulujen oppilaiden palveluntarvetta on mahdollista muuttaa koko lukuvuoden ajan.

Palveluntarpeen (toiminta-ajan) vähentäminen

Toiminta-aikaa voi vähentää syyskaudelle elokuun (31.8.) loppuun mennessä ja kevätkaudelle tammikuun (31.1.) loppuun mennessä.

Palveluntarpeen (toiminta-ajan) lisääminen

Toiminta-ajan lisääminen on mahdollista koko lukuvuoden ajan. Palveluntarpeen muutos ilmoitetaan kirjallisesti palveluntarvemuutoslomakkeella toimintaryhmään (kerhoon).

Muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta.

Kerhopaikan irtisanominen

Kerhopaikan irtisanomista ei voi tehdä jälkikäteen. Mikäli kerhopaikka irtisanotaan kesken kuukauden, peritään ko. kuukaudelta täysi kuukausimaksu.


Muita mahdollisuuksia koululaisten hoidon järjestämiseksi

Vanhemmilla on mahdollisuus hakea osittaista hoitovapaata siihen asti kunnes lapsi päättää 2. luokan kevätlukukauden. Lisätietoja saa KELAsta.

Myös vuorotteluvapaa tai muut vanhempien työaikajärjestelyt ovat vaihtoehto, samoin yksityisen hoitajan palkkaaminen. Yksittäisissä tapauksissa voidaan aamu- ja iltapäivähoitoa järjestää myös perhepäivähoidossa, esimerkiksi jos koululainen tarvitsee hoitoa aamulla jo ennen kello 8:aa.

Harrastava iltapäivä -toimintaa (Hip) järjestetään kaikilla peruskouluilla. Koulukohtaisen kerhotarjonnan lisäksi Hip tarjoaa harrastustoimintaa myös koulujen läheisyydessä olevilla liikuntapaikoilla.


Iltapäiväkerholainen

Usein kysyttyä

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/aamujailtapaivatoiminta