Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Aamu- ja iltapäivätoiminta

Tampereen kaupungin sähköinen laskutus yksinkertaistuu 20.10.2021.

Asiakkaiden on uudistettava e-laskujen ja suoramaksujen laskutussopimukset
Lue lisää

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille. Toiminnan tavoitteena on turvallisen, lapsen kasvua ja kehitystä tukevan vapaa-ajan tarjoaminen. Päivittäiseen ohjelmaan kuuluu mm. ulkoilua, lepoa ja liikuntaa sekä mahdollisuus läksyjen tekoon.

Tampereella aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan sekä kunnan omana palveluna että yksityisten järjestämänä toimintana. Kaupunki tukee yksityisiä toimijoita taloudellisesti ja valvoo toiminnan laatua.

Toiminnan järjestäjä on vakuuttanut lapset tapaturman varalta. Vakuutus kattaa kerhon toiminta-ajan, sekä kerholaisten siirtymiset toimintaryhmään ja ryhmästä kotiin.


Hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti 20.11.2014 § 127, että 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille voidaan myöntää paikka aamu- ja iltapäivätoimintaan, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy. Erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija on esittänyt riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin. Selvitys erityisestä syystä toimitetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta koulun rehtorille ja yksityisten toimijoiden osalta Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspalveluun. Kerhopaikka myönnetään toimintavuodeksi kerrallaan.

Erityisen tuen oppilaille järjestetään kerhotoimintaa Ahvenisjärven, Annalan, Etelä-Hervannan, Kaarilan, Kaukajärven, Lentävänniemen, Puistokoulun, Raholan ja Vuoreksen kouluilla sekä Sammon koulun Sairaalankadun toimipisteessä.

Haku lukuvuoden 2022-2023 aamu- ja iltapäivätoimintaan


Hakemus löytyy Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmästä Hakemukset ja päätökset välilehdeltä.


Tampereelle muuttavat:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaa voi hakea sen jälkeen, kun lapsen tuleva koulu on selvinnyt. Huoltaja, toimi näin:

1. Ilmoita lapsesi kouluun Ulkoinen linkkiPerusopetukseen ilmoittautuminen muuttopäivän varmistuttua.

2. Luo itsellesi Wilma-tunnukset sen jälkeen, kun olet saanut tiedon, minkä koulun oppilaaksi lapsesi on otettu

3. Hae aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaa Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmän kautta. Hakemus löytyy Wilmasta välilehdeltä Hakemukset ja päätökset .

Mikäli teillä on kysyttävää ilmoittautumisesta, lisätietoja antaa
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspalvelu
puhelin 040 800 7260, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00


Asiakasmaksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu, valitun palveluntarpeen mukaan. Elokuusta peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksuttomuus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta perheille, joiden bruttotulot alittavat tulorajat.

Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti vuosittain siihen tarkoitetulla lomakkeella. Maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu.

Erityishuoltona järjestettävä aamu- ja iltapäivätoiminta on kehitysvammaiselle oppilaalle maksutonta (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 2 §). Kehitysvammaisen lapsen tai nuoren aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve tulee tällöin mainita erityishuolto- ohjelmassa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta alle 16- vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneille sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuutta huoltajan tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää erityishuolto- ohjelma. Maksuttomuutta ei myönnetä takautuvasti.


Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 180 8476, ma–to klo 9.00-11.00


Toiminta-ajat

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä kello 12.00–17.00. Aamutoimintaa järjestetään kello 8.00–10.00, jos kysyntää on riittävästi toimintaan haettaessa ja tilat järjestyvät. Toiminnan aikana lapset saavat välipalan noin kello 14.00. Koulujen keskeytysaikoina toimintaa ei lähtökohtaisesti järjestetä.


Iltapäiväkerholaisia rakentamassa legoilla.

Palvelutarpeen muutos ja kerhopaikan irtisanominen

Kunnalliset kerhot:
Palvelutarpeen muutos ja kerhopaikan irtisanominen tehdään Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmässä . Lomake löytyy Hakemukset ja päätökset - välilehdeltä.

Yksityiset kerhot:
Huoltaja sopii muutoksista ja irtisanomisista palveluntuottajan kanssa.

Palvelutarpeen muutos

Palveluntarpeen (toiminta-ajan) vähentäminen

  • Toiminta-aikaa voi vähentää syyskaudelle elokuun (31.8.) loppuun mennessä ja kevätkaudelle tammikuun (31.1.) loppuun mennessä.

Palveluntarpeen (toiminta-ajan) lisääminen

  • Toiminta-ajan lisääminen on mahdollista koko lukuvuoden ajan.

Muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta. Erityiskoulujen oppilaiden palveluntarvetta on mahdollista muuttaa koko lukuvuoden ajan.

Kerhopaikan irtisanominen

Kerhopaikan irtisanomista ei voi tehdä jälkikäteen. Mikäli kerhopaikka irtisanotaan kesken kuukauden, peritään ko. kuukaudelta täysi kuukausimaksu.


Muita mahdollisuuksia koululaisten hoidon järjestämiseksi

Vanhemmilla on mahdollisuus hakea osittaista hoitovapaata siihen asti kunnes lapsi päättää 2. luokan kevätlukukauden. Lisätietoja saa KELAsta.


Kerholaisia syömässä.

Usein kysyttyä

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/aamujailtapaivatoiminta