Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


7.–9. vuosiluokat

Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Vuosiluokkien 7.–9. kouluista suuri osa tarjoaa erilaisia opetussuunnitelmallisia painotuksia. Valittavana on mm. liikunnallinen, viestinnällinen, tietotekninen, matemaattinen, luovan osaamisen ja ilmaisun sekä käsityöhön perustuva vaihtoehto.


Valinnat 7. vuosiluokalla

Seitsemännellä luokalla opiskellaan pääsääntöisesti yhteisiä aineita. Kahdeksannelta luokalta alkaen voi opiskella valinnaisaineita. Valinnaisuus toteutetaan oppilaiden toiveiden ja koulujen resurssien mukaisesti. Valinnaisaineet ovat siten koulukohtaisia.


Valinnat 9. vuosiluokalla

Peruskoulun jälkeinen jatko-opiskelu

Kaikilla peruskoulun, eli vuosiluokat 1–9, hyväksytysti suorittaneilla on kelpoisuus jatko-opiskeluun toisen asteen oppilaitoksessa: lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa. Tampereen kaupungin oppilaanohjauksen sivustoon (Toponetti), on koottu eri vaihtoehtoja yhdeksännen luokan jälkeen. Tietoa mm. toisen asteen yhteishausta (ammatillinen koulutus, lukiokoulutus) sekä kymppiluokasta, lukiostartista ja toiselle asteelle valmentavasta koulutuksesta.


Lisätietoa perusopetuksesta