Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


3.–6. vuosiluokat

Oppijana kehittyminen

Peruskoulussa voi opiskella vieraina kielinä englantia, ruotsia, ranskaa, saksaa, espanjaa, kiinaa latinaa ja venäjää. Ensimmäinen vieras kieli (A1-kieli) alkaa pääsääntöisesti kolmannella luokalla ja toinen, vapaaehtoinen kieli (A2-kieli), on mahdollista aloittaa neljännellä luokalla.

Kolmannelta luokalta lähtien voi opiskella musiikkia tai kuvataidetta tehostetun opetussuunnitelman mukaisesti. Näille musiikki- ja kuvataideluokille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella.


Valinnat 3. vuosiluokalla

Vapaaehtoinen A-kieli (A2)

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalla. Kieli valitaan kolmannella vuosiluokalla tammi-helmikuussa. Vapaaehtoinen A2-kieli voi olla englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Vapaaehtoisen A2-kielen opetusryhmän vähimmäiskoko on 16 oppilasta (paitsi englannin kielessä, joka tarjotaan aina muulla pakollisella A-kielellä aloittaneille).

Vapaaehtoinen A2-kieli on oppilaille ylimääräinen aine vuosiluokilla 1-7.

Kielivalinta on sitova aina peruskoulun vuosiluokan 9 loppuun asti.


Valinnat 6. vuosiluokalla

Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille myös uusi koulu.

Peruskoulussa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas saa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun ja oppimiseen, valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä sekä jatko-opintojen kannalta välttämättömän opetuksen. Tampereen kaupunki on kehittänyt aktiivisesti toimintatapoja, joilla edistetään oppilaan mahdollisimman sujuvaa siirtymistä alakoulusta yläkouluun.


Siirtyminen 7. luokalle

Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja joillekin myös uusi koulu. Se on askel lapsuudesta nuoruuteen.

Peruskoulussa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas saa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun ja oppimiseen, valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä sekä jatko-opintojen kannalta merkityksellisen opetuksen. Tampereen kaupunki on kehittänyt aktiivisesti toimintatapoja, joilla edistetään oppilaan mahdollisimman sujuvaa siirtymistä alakoulusta yläkouluun.

Jokaisella oppilaalla on oma koulupolkunsa eli yläkoulu, johon oppilaat hänen alakoulustaan siirtyvät. Yhtenäiskouluissa koulupolku jatkuu 7. vuosiluokalle saman koulun sisällä. Koulut tiedottavat huoltajia koulupolusta ja siirtymisestä 7. vuosiluokalle.

Oppilas voi hakeutua opetussuunnitelmalliseen painotukseen tai luopua aikaisemmasta opetussuunnitelmallisesta painotuksesta. Uusiin painotuksiin valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja painotuksista löytyy koulujen omilta verkkosivuilta. Yleistä tietoa painotuksista löytyy Opetussuunnitelmalliset painotukset sivulta.

Alakoulussa tehdyt kielivalinnat ovat sitovia myös vuosiluokilla 7–9.


Lisätietoa perusopetuksesta