Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


IoT-järjestelmän ja ulkovalaistuksen ohjauksen hankinta

Tampereen kaupunki käynnisti IoT-alustan, ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin hankinnan syksyllä 2019. Hankinta tehdään kymmeneksi vuodeksi kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Yritykset on valittu neuvottelumenettelyyn saatujen osallistumishakemusten perusteella.

Kuvassa on Viinikan risteys kuvattuna yöaikaan, valoja ja bussi sekä katu

Hankinnan kohteena ovat IoT-alusta ja siihen liittyvät kaksi toteutusta kokonaispalveluna: 1) kaupunkiympäristön ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä ja 2) kaupunkiympäristön sensorointi tilannekuvaa varten.

Osallistumishakemuksia saapui yhteensä 12. Tarjouskilpailuun on valittu tarjoajiksi Caverion Suomi Oy, Gofore Oyj, ISS Palvelut Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Vera Oy ja Wapice Oy. Neuvottelut valittujen tarjoajien kanssa alkavat helmikuussa. Tavoitteena on, että hankintapäätös tehdään loppukeväästä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Maarit Vehviläinen
puhelin 050 336 7696
sähköposti [email protected]

Hankinta on osa Tampereen kaupungin Smart Tampere -kehitysohjelmaa ja STARDUST-projektia. STARDUST-projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement N° 774094).

Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT) -projektin tehtävänä on ollut määritellä avoin toimijariippumaton IoT-alusta. Tätä määrittelyä on käytetty hankinnan pohjana. CityIoT on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama 6Aika-hanke.