Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Hankinnat

Käynnissä olevat ja suunnitellut tarjouskilpailut

Hankintojen taloudellinen ja toiminnallinen merkitys Tampereen kaupungissa on suuri. Kaupunkilaisille järjestettävien palvelujen ohella hankitaan kaupungin palvelutuotannon tarvitsemia urakoita, tuotteita ja palveluja.

Tampereen kaupunki on yritysmyönteinen ja edistää hankinnoissa tervettä kilpailua viestimällä hankinnoista hyvissä ajoin. Kilpailutuskalenterissa esitetään Tampereen kaupungin suunnitellut kilpailutukset. Tarjouspyyntö hankinnasta julkaistaan Hilma-ilmoituskanavalla noin 3 - 9 kuukautta hankinnan valmistelun aloittamisen jälkeen.

Hankinnan valmisteluvaiheessa toimittajilla on mahdollisuus kertoa palveluistaan ja tuotteistaan, ja tuoda esille omia näkökulmiaan hankintaan liittyen. Toimittaja voi olla yhteydessä mainittuun hankinnan yhteyshenkilöön.

Kaupungin hankinnan periaatteet

Tampereen strategia 2030 ja kaupungin hankinnan periaatteet antavat suuntaviivat kaupungin hankintojen toteuttamiselle. Palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankintalinjaukset konkretisoivat, miten palvelualueet ja liikelaitokset toteuttavat näitä periaatteita ja painopisteitä omassa hankintatoiminnassaan.

Kaupungin hankintatoimen tuloksellisuutta kehitetään aktiivisesti ja kehitystä seurataan muun muassa hankintojen tehokkuusmittariston avulla. Periaatteiden toteutumista ja hankintatoiminnan kehittämisen painopisteiden toteutumista voi seurata toiminnan ja talouden katsauksissa, tilinpäätösennusteessa ja tilinpäätöksessä.

Työllistämisehto Tampereen kaupungin hankinnoissa
Tutustu rekrytointipalveluihin

Lisätiedot

Hankintapäällikkö
Tanja Welin
puhelin 040 128 6644