Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Nuorisotakuuavustus

Nuorisotakuuavustusta voidaan myöntää toimintaan, joka edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Kaupunginvaltuuston osoittamalla erityismäärärahalla tuetaan nuorisotakuun tavoitteiden toteutumista. Avustettavan toiminnan tulee olla Tampereen strategian 2030 mukaista.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti kolmannen sektorin toteuttamiin hankkeisiin.

Avustus voi toimia hankkeiden siemenrahoituksena tai perusrahoituksena uusien nuorisotakuuta toteuttavien palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin. Avustusta ei ole tarkoitettu toiminnan jatkuvaan rahoittamiseen.

Hankkeen tulee täydentää julkista palvelutarjontaa ja palvella nuoria matalalla kynnyksellä. Avustusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan rahoittamiseen. Avustuksen myöntämisen perusteina ovat muun muassa toiminnan uutuusarvo, ilmiölähtöisyys ja vaikuttavuuden seurantatavat.

Suunniteltu toiminta tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen sekä Nuorten talo Ohjaamon kanssa. Toimintasuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, miten asiakkaiden ohjautuminen hankkeeseen ja toiminnan juurruttaminen on suunniteltu toteutettavan

Ulkoinen linkkiTietoa nuorisotakuusta

Hakeminen

Hakuaika

Nuorisotakuun toteuttamiseen tarkoitettua avustusta haetaan kerran vuodessa, jonka lisäksi on mahdollinen täydennyshaku. Avustusta haetaan toimintavuotta edeltävän vuoden marras-joulukuussa. Mahdollinen täydennyshaku on toukokuussa. Tarkemmat hakuajat ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla.

Vuoden 2020 avustushaku

Vuoden 2020 nuorisotakuuavustukset ovat haettavina 1.11. - 13.12.2019.

Avustuksina jaetaan enintään 225 000 euroa. Suositus yksittäisen haettavan avustuksen enimmäismääräksi on 30 000 euroa.

Hakumenettely

Nuorisotakuuavustuksiin liittyen pidetään info- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 20.11.2019 klo 15.00-17.00. Paikka on nuorten Ohjaamo, Sumeliuksenkatu 11, 2. krs.

Hakumenettelyssä, liitteiden toimittamisessa ja maksatuksessa sovelletaan kaupungin toiminta-avustuksiin liittyviä ohjeita.

Avustusta haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy alta. Lomake avautuu ja on täytettävissä hakuaikana.
Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa tarvittavat liitteet.

Hae avustusta tästä (E-lomake)

Hakemukset katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä sähköiseen tietokantaan tai kirjaamoon klo 15.45 mennessä. Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.

Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.
Hakemukseen voi liittää sähköisiä liitteitä.

Tarvittaessa hakemuksen ja liitteet voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Tampereen kaupunki / Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487
33101 Tampere
puh. (03) 565 34550

Sähköposti: [email protected]

Avustuksista päättäminen, maksatus ja avustuksen saajan raportointivelvollisuus

Työllisyys- ja kasvupalveluiden kehittäjänuorten ryhmä antaa hakemuksista lausunnot.
Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää avustuksista noin kahden kuukauden kuluessa haun päättymisestä.

Nuorisotakuun toteuttamiseen tarkoitettu avustus maksetaan hakijalle lautakunnan päätöksen saatua lainvoiman.

Avustuksen saajan tulee sitoutua raportoimaan rahoituksen käytöstä sähköisellä raportointilomakkeella erikseen määriteltävän ajan kuluessa.

Lisätietoja

Rahoituksen kohdentamisesta antaa
Koordinaattori
Ilkka Peltomaa
puhelin 044 431 4522
sähköposti [email protected]

Hakemuksen täyttämisestä ja lähettämisestä antaa
Suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
puhelin 040 800 4962
sähköposti [email protected]