Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Nuorisotakuuavustus

Nuorisotakuuavustusta voidaan myöntää toimintaan, joka edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Kaupunginvaltuuston osoittamalla erityismäärärahalla tuetaan nuorisotakuun tavoitteiden toteutumista. Avustettavan toiminnan tulee olla Tampereen strategian 2030 mukaista.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti kolmannen sektorin toteuttamiin hankkeisiin.

Avustus voi toimia hankkeiden siemenrahoituksena tai perusrahoituksena uusien nuorisotakuuta toteuttavien palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin. Avustusta ei ole tarkoitettu toiminnan jatkuvaan rahoittamiseen.

Hankkeen tulee täydentää julkista palvelutarjontaa ja palvella nuoria matalalla kynnyksellä. Avustusta ei myönnetä yksinomaan olemassa olevan toiminnan rahoittamiseen ja toiminnan uutuusarvo on yksi arvioinnin tärkeä peruste.

Suunniteltu toiminta tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen nuorten palveluiden ja Nuorten talo Ohjaamon kanssa. Toimintasuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, miten asiakkaiden ohjautuminen hankkeeseen ja toiminnan juurruttaminen on suunniteltu toteutettavan.

Ulkoinen linkkiTietoa nuorisotakuusta

Hakeminen

Hakuaika

Nuorisotakuun toteuttamiseen tarkoitettua avustusta haetaan kerran vuodessa, jonka lisäksi on mahdollinen täydennyshaku. Avustusta haetaan toimintavuotta edeltävän vuoden marras-joulukuussa. Mahdollinen täydennyshaku on toukokuussa. Tarkemmat hakuajat ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla.

Vuoden 2019 avustushaku

Vuoden 2019 nuorisotakuuavustukset ovat haettavina 19.11. - 31.12.2018.

Avustuksina jaetaan enintään 218 000 euroa. Suositus yksittäisen haettavan avustuksen enimmäismääräksi on 30 000 euroa.

Hakumenettely

Hakumenettelyssä, liitteiden toimittamisessa ja maksatuksessa sovelletaan kaupungin toiminta-avustuksiin liittyviä ohjeita.

Apurahaa haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy alta.

Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa tarvittavat liitteet.

Hae avustusta tästä (E-lomake)

Ulkoinen linkkihttps://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17399/lomake.html

Hakemukset katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä sähköiseen tietokantaan tai kirjaamoon klo 15.45 mennessä. Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.

Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.

Hakemukseen voi liittää sähköisiä liitteitä.

Tarvittaessa hakemuksen ja liitteet voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5653 4550
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Lisätietoja

Rahoituksen kohdentamisesta antaa
Palvelupäällikkö
Tommi Eskonen
puhelin 050 361 1052
sähköposti [email protected]

Hakemuksen täyttämisestä ja lähettämisestä antaa
Suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
puhelin 040 800 4962
sähköposti [email protected]