Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rekrytoinnin taloudelliset tuet

Rekrytointilisä ja -palkkio

Rekrytointilisää myönnetään työnantajalle, joka työllistää Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa asiakkaana olevan työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, mutta ei palkkakustannuksiin.

Rekrytointilisä myönnetään määrärahan puitteissa. Rekrytointilisää maksetaan 600 €/kk/työllistettävä korkeintaan kuuden kuukauden ajan. Oppisopimuskoulutukseen tukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajalle, mikäli muut edellytykset täyttyvät.

Rekrytointilisää myönnetään vain uuteen työsuhteeseen. Rekrytointilisää on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Lisää voidaan myöntää, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • työllistettävä on saanut työmarkkinatukea vähintään 200 päivää tai
 • työllistettävä on koulutettu, työtön alle 30-vuotias nuori, joka työllistyy koulutusalaansa liittyvään työhön tai
 • työllistettävä on työtön, kouluttamaton alle 25-vuotias nuori ja hänet palkataan oppisopimuskoulutukseen tai
 • työllistettävä on työtön maahanmuuttaja, jonka suomen kielen taito on puutteellinen.

Rekrytointilisän lisäksi yrityksillä on mahdollisuus hakea kertasuorituksena maksettavaa 1800 euron rekrytointipalkkiota, jos työsuhde yrityksessä jatkuu vähintään vuoden ja vähintään 85 % työajalla. Työsuhteen voimassaoloaika voidaan laskea ajankohdasta, jolloin rekrytointilisää on alettu maksaa.

Rekrytointilisän ja -palkkion hakeminen

Jos aiot hakea Tampereen kaupungin rekrytointilisää tai palkkiota, tutustu alla olevaan liitetiedostoon Tampereen kaupungin rekrytointilisä- ja palkkio työnantajille.pdf. Luethan tiedostossa olevat ohjeet ennen hakemuksen lähettämistä.

Kun haet rekrytointilisää tai -palkkiota, toimi seuraavasti:

 • Täytä hakemus rekrytointilisästä tai -palkkiosta.
 • Toimita mukaan seuraavat liitteet:
  rekrytointilisän suostumuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna sekä
  allekirjoitettu työsopimus.
 • Mikäli kyseessä on oppisopimuskoulutus, toimita edellä mainittujen liitteiden lisäksi allekirjoitettu sopimus oppisopimuskoulutuksesta.

Lisätietoja:
Tampereen kaupungin rekrytointilisän ja -palkkion maksatus
sähköposti [email protected]

Palkkatuki

Palkkatuki on rahallinen tuki työnantajalle. Sen tarkoituksena on kattaa osa palkkauskustannuksista, kun työnantaja työllistää työttömän työnhakijan. Palkkatuetun työn tavoitteena on parantaa tuella palkattavan henkilön ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista, ja sitä voidaan myöntää 6 - 24 kuukaudeksi. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatukea voidaan myöntää yrityksille, muille yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille ja seurakunnille, kunnille ja kuntayhtymille sekä kotitalouksille. Palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta tuen myöntäminen perustuu aina työttömän työnhakijan arvioituun palkkatuen tarpeeseen.

Avoimen palkkatukipaikan voi ilmoittaa ottamalla yhteyttä sähköpostilla [email protected], soittamalla 040 580 8811 tai lomakkeella.

Lue lisää palkkatuella työllistämisestä TE-palveluiden sivulta: