Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yleistä

Tampereen Infra perustettiin vuoden 2009 alussa yhdistämällä kolme kaupungin liiketoimintayksikköä eli auto- ja konekeskus, katu- ja vihertuotanto sekä suunnittelupalvelut. Yhdistämisen tavoitteeksi asetettiin projektimaisen työtavan kehittäminen sekä asiakkaita kilpailukykyisesti palvelevan organisaation muodostaminen.

Liikelaitoksen kehittämistyö jatkui yhdistämisen jälkeen ja Tampereen Infran toiminta ja tulevaisuus oli selvitystyön kohteena vuonna 2010. Selvitystyön perusteella kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2010, että Tampereen Infran toimintaa kehitetään sisäisenä liikelaitoksena.

Vuonna 2017 kaupungin omistajaohjauksen johdolla käynnistettiin uusi selvitys Infra liikelaitoksen tulevaisuudesta, joka eteni Infran yhtiöittämisen valmisteluun v. 2018.

Vuonna 2019 valmistui rajapintaselvitys, joka koskee kaupungin vastuulla olevien katujen ja yleisten alueiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa ja näiden toimintojen järjestämistä kaupungin ja perustettavaksi suunnitellun inhouse-yhtiön kesken. Tampereen Infra Oy aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Toimintavuonna 2018 Tampereen Infra liikelaitoksen liikevaihto oli 53,2 milj. euroa. Liikeylijäämää kertyi 2,3 milj. euroa.

Asiakkaidemme mukaan Tampereen Infraa ja infralaisia kuvaavia menestystekijöitä ovat:

  • henkilökunnan ammattitaito
  • vastaavien henkilöiden tavoitettavuus
  • luotettavuus yhteistyökumppanina
  • tarjousten ja muiden asiakirjojen ymmärrettävyys
  • laskutusperusteiden oikeellisuus