Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä uuden tietosuojalain voimaantuloon saakka henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen käsittelyperuste

Suurin osa Tampereen kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Tietosuoja Tampereen kaupungin palveluissa

Kun asioit Tampereen kaupungin palveluissa, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Kaupungin palveluissa tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.

Tampereen kaupunki muistuttaa, että kaupunki ei koskaan ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta ja tiedustele asiakkaan verkkopankkitunnuksia, luottokortin tietoja tai esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn ja käsittelyä valvotaan. Rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Lisäksi jokainen kaupungin tietojärjestelmien käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus. Käsittelemme aina tietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti noudattaen lainsäädännön vaatimuksia - aivan kuten tähänkin saakka.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava
sähköposti [email protected]

Kirjeposti:
Tampereen kaupunki
Keskusvirastotalo
Tietosuojavastaava
PL 487
33101 Tampere

Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet

Tampereen kaupungin rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet (rekisterinpitäjän informaatio rekisteröidylle) ja lisätietoa oikeuksistasi rekisteröitynä löydät alla olevien linkkien kautta.

Tietotilinpäätökset

Tietotilinpäätös on raportti, joka antaa kokonaiskuvan organisaation tiedonhallinnasta ja tietojenkäsittelystä sekä digiturvasta.

Seloste käsittelytoimista

Seloste on koonti Tampereen kaupungin henkilötietojen käsittelyperiaatteista.


Lisätietoa tietosuojasta löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Tämän sivun lyhytosoitteita ovat www.tampere.fi/tietosuoja ja www.tampere.fi/tietosuojaselosteet