Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Sosiaalipalvelut

Ikäihmisten palvelut

Kysymys
Kuinka voi ruokailla edullisesti lähitoreilla ja osallistua lähitorin järjestämään toimintaan?

Vastaus
Tamperelaiset eläkeläiset saavat hakemusta vastaan Tampereen kaupungilta lähitorikortin. Kortilla saa aterian tuettuun hintaan, mahdollisuuden osallistua kulttuuri- ja virkistystoimintaan sekä muita palveluja lähitoreilla.

Ateriapalvelut on tarkoitettu tamperelaisille, kortin myöntämisvuonna 65 vuotta täyttäville eläkeläisille ja alle 65-vuotiaille työkyvyttömyyseläkkeläisille, joiden bruttotulot ovat enintään 1 278 euroa kuukaudessa ja kahden hengen taloudessa 2 382 euroa kuukaudessa. Lisäksi lähitorikortti voidaan myöntää tietyillä erityisperusteilla, jos asiakkaalla on muuten ilmeinen tarve tuettuun ateriointiin.

Lähitorikorttia hakevan tulee täyttää sekä lähitorikorttihakemus että tuloselvityslomake. Sekä korttihakemuksia että tuloselvityslomakkeita saa myös lähitoreilta ja Kotitori-neuvontapisteestä. Niiden täyttämiseen saa apua lähitorien työntekijöiltä ja Kotitori-neuvontapisteestä.

Kortti on maksuton.

Kysymys
Autetaanko Kotitorilla erilaisten hakemusten ja lomakkeiden täytössä?

Vastaus
Kotitorilta löytyy lomakkeita useimpien ikäihmisten palvelujen ja taloudellisten etuuksien hakemiseen. Lomakkeita myös täytetään asiakkaan kanssa yhteistyössä ja opastetaan tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Kotitorilta voi kysyä neuvoja palvelujen ja etuuksien hakemisesta sekä niiden myöntämisperusteista.

Sosiaalipalvelujen neuvonta

Sosiaalipalvelujen neuvonta palvelee kaikkia tamperelaisia. Opastusta ja apua saat mm. siinä, minne ottaa yhteyttä perheen taloudellisissa vaikeuksissa, päihdeongelmissa, lastensuojelukysymyksissä ja muissa elämän kriiseissä.

Sote-taksi

Kysymys
Voiko lääkäri- ja röntgenreissuja varten käyttää sote-taksia?

Vastaus
Sote-taksi voi olla vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisesti myönnetty. Kummassakaan tapauksessa matkoja ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin. Vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista löytyy tietoa alla olevasta linkistä:

Tamperelainen ikäihminen voi anoa kaupungilta sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua, jos hän ei huonokuntoisuutensa vuoksi pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia tai palvelubussia. Huonokuntoisuutta voi olla esimerkiksi muistihäiriö tai liikkumisvaikeudet.

Lasten ja nuorten palvelut

Kysymys
Mistä apua perheen nuorten ja vanhempien välisiin ongelmiin?

Vastaus
Perhepiste Nopea tarjoaa apua 6 - 17 -vuotiaille tamperelaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, kun ongelmat kotona ovat vielä varhaisessa vaiheessa. Nopea tukee perheitä esimerkiksi silloin, kun lapsen ja nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista on erimielisyyttä, koulunkäynti ei suju tai keskusteluyhteys kotona ei toimi.

Toimintaan kuuluu perhetilanteen arviointia, ohjausta ja neuvontaa sekä tapaamisia noin 1 - 6 kertaa. Työryhmä työskentelee myös viikonloppuisin ja iltaisin ja palvelu on perheille maksutonta.

Sosiaalinen luotto

Sosiaalista luottoa koskevia kysymyksiä ja vastauksia: