Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Sähköisen laskutuksen uudistus

Tampereen kaupungin sähköinen laskutus yksinkertaistuu ja asiakkaiden on uudistettava e-laskujen ja suoramaksujen laskutussopimukset

Tampereen kaupunki uudistaa ja yhtenäistää sähköistä laskutustaan. Sekä e-laskujen että suoramaksujen laskutuskäytännöt muuttuvat lokakuun aikana. Jatkossa riittää, että kaupungille maksuja maksava asiakas tekee vain yhden sopimuksen Tampereen kaupungin kanssa e-laskujen ja suoramaksujen vastaanottamisesta. Uusi sopimus koskee kaikkia kaupungin laskuttamia palveluita, paitsi Tampereen Vedeltä tulevia maksuja ja kaupungin myöntämien lainojen laskutusta.

Muutos edellyttää nykyisin e-laskuja tai suoramaksuja saavilta asiakkailta huomiota ja toimenpiteitä. Saadakseen muutoksesta kaiken hyödyn asiakkaan on tehtävä muutos omassa verkkopankissaan. Myös suoramaksusopimuksen tehneiden asiakkaiden on uudistettava sopimuksensa pankissa.

Laskutuskäytäntöjen muutos tulee voimaan 20. lokakuuta. Kaikki laskut saa sopimuksen mukaan joko suoramaksuina tai e-laskuina, kun on uusinut sopimuksen. Jos asiakas ei tee muutosta laskutussopimukseensa, hän alkaa saada käyttämistään kaupungin palveluista paperisia laskuja postiosoitteeseensa.

Suoramaksuasiakkaan tehtävä uusi sopimus pankissa

Jos asiakkaalla on suoramaksusopimus, hänen on pääsääntöisesti muutettava sopimusta omassa pankissaan. Varsinkin ikäihmisten laskuista huolehtivien tulee huomioida, että nykyistä suoramaksusopimusta on muutettava uudistuksen vuoksi. Suoramaksusopimus täytyy uusia tekemällä suoramaksuvaltuutukseen uusi kohdennus Tampereen kaupunki/laskut. Joissain pankeissa suoramaksuvaltuutuksen voi hoitaa myös verkkopalvelussa.

Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse tehdä muutoksia. Mikäli asiakkaalla on jo valmiiksi tehty kotipalveluihin kohdennettu suoramaksusopimus tai e-laskusopimus, hänen ei tarvitse tehdä muutoksia. Jatkossa tämä sopimus kattaa kaikki muutkin kaupungilta tulevat laskut eli asiakas saa e-laskun tai suoramaksulaskun automaattisesti. Huomaa, että Tampereen Veden ja kaupungin myöntämien lainojen laskujen maksutapa on edelleen sovittava erikseen.

Verkkopankissa tulee e-laskuasiakkaille hyväksymispyyntö

Verkkolaskutuksesta sopineet asiakkaat saavat 20.10 alkaen omaan verkkopankkiinsa hyväksymispyyntöviestin, jonka hyväksymällä asiakas saa jatkossakin e-laskuja kaupungilta. Laskut alkavat tulla e-laskuina siitä alkaen, kun on hyväksynyt pyynnön. Muutospyynnön voi myös hylätä ja tällöin asiakas saa laskunsa vain paperisena.

Paperilaskutilanteen voi korjata tilaamalla 20.10. alkaen omasta verkkopankistaan uuden e-laskun, jossa on voimassa oleva uusi kohdennus Tampereen kaupunki/laskut.

Jos haluat tehdä ennakkoon muutoksia

Jos muutokseen haluaa valmistautua jo ennen 20.10., asiakas voi tilata verkkopankistaan uuden e-laskun kohdennuksella Tampereen kaupunki/kotipalvelu, eikä hänen tämän jälkeen tarvitse enää uudistaa sopimustaan. Myös suoramaksusopimuksen voi uusia jo ennen lokakuuta tekemällä suoramaksuvaltuutuksen kohdennuksella Tampereen kaupunki/kotipalvelu.

Kun sähköisen laskutuksen uudistus on voimassa Tampereen kaupunki/laskut -kohdennus alkaa korvata automaattisesti Tampereen kaupunki/kotipalvelu -kohdennuksen.

Esimerkki 1

Saan pelkästään Tampereen kaupungin kotipalvelun laskut suoramaksuna tai e-laskuna. Mitä teen?

Sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä nykyinen sopimuksesi kattaa jatkossa kaikki muutkin kaupungilta tulevat palvelulaskut. Tällöin saat automaattisesti Tampereen kaupungin suoramaksun tai e-laskun kaikista palveluista lukuun ottamatta Tampereen Veden laskuja.

Esimerkki 2

Saan pelkästään Tampereen kaupungin laitoshoidon laskut suoramaksuna tai e-laskuna. Mitä teen?

Sinun on asioitava pankissasi tai verkkopankissasi ja tehtävä uusi sopimus, joka kohdennetaan Tampereen kaupunki/kotipalvelu tai 20.10. alkaen Tampereen kaupunki/laskut. Tekemällä kohdennukseen muutoksen saat jatkossa kaikki Tampereen kaupungilta tulevat laskut sopimuksen mukaan joko suoramaksuna tai e-laskuna.

Esimerkki 3

Mummoni edunvalvojana olen tilannut Tampereen kaupungin terveyskeskuslaskut suoramaksuna tai e-laskuna. Mitä teen?

Sinun on asioitava pankissasi tai verkkopankissasi ja tehtävä uusi sopimus, joka kohdennetaan Tampereen kaupunki/kotipalvelu tai 20.10. alkaen Tampereen kaupunki/laskut. Siis myös e-lasku on kohdennettava verkkopankissa uudelleen: Tampereen kaupunki/laskut. Tekemällä muutoksen saat jatkossa kaikki Tampereen kaupungilta tulevat mummosi laskut joko suoramaksuna tai e-laskuna.

Esimerkki 4

Olen Tampereen kaupungin palvelujen asiakas ja minulla on erikseen sovittuja useita eri palveluja koskevia e-laskutussopimuksia. Mitä teen?

Lokakuun 20. päivästä alkaen e-lasku-asiakkaana saat verkkopankissasi muutossanoman, jonka kautta voit hyväksyä käyttöösi uuden Tampereen kaupunki/laskut. Tämän jälkeen saat kaikki kaupungin laskut e-laskuina. Linkki asiakkaalle on voimassa 30 päivää.

Esimerkki 5

Minulla on Tampereen kaupungin myöntämä laina (kaupungin myöntämä asunto- ja taiteilijalaina tai sosiaaliluotto) ja haluaisin jatkossa hoitaa lainaan liittyvät maksut e-laskulla. Mitä teen?

Sinun tulee tehdä e-laskusopimus verkkopankissasi tunnuksella Tampereen kaupunki/lainat.

Esimerkki 6

Saan Tampereen Veden laskut tai Tampereen kaupungin myöntämän lainan (kaupungin myöntämä asunto- ja taiteilijalaina tai sosiaaliluotto) laskut suoramaksuna tai e-laskuna. Mitä teen?

Sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä muutos ei koske Tampereen Vedeltä tulevia maksuja ja kaupungin myöntämien lainojen laskutusta. Tampereen Veden ja kaupungin myöntämien lainojen laskujen maksutapa on edelleen sovittava erikseen ja nykyiset sopimukset säilyvät ennallaan.

Lisätietoja

Monetra Pirkanmaa Oy, laskutus
sähköposti [email protected]
puhelin 040 146 9931