Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Avustusten maksaminen

Ohjeet vuoden 2021 avustusta saaville yhteisöille

Hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt avustusta 10 000 euroa tai enemmän, tulee toimittaa kopiot seuraavista asiakirjoista edelliseltä toimikaudelta (vuodelta 2020) 31.5.2021 mennessä. Tarvittaessa vastaavia asiakirjoja voidaan pyytää myös alle 10 000 euroa saaneilta hakijoilta tarkastettavaksi ennen avustuksen maksamista.

Edellisen toimintakauden (vuosi 2020 tai vastaava) allekirjoitettu tilinpäätös, joka sisältää:
- tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
- toimintakertomus
- tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma
- rahoituslaskelma edellytetään ainoastaan niiltä toimijoilta, joiden on se kirjanpitolain 3 luvun 9 § mukaan laadittava
- Tilin-/toiminnantarkastajan erillinen lausunto (v. 2020, sama kausi kuin tilinpäätös)

Lisäksi avustuksen saajat, joiden avustus on vähintään 50 000 euroa, toimittavat tilintarkastajien mahdolliset muistiot ja pöytäkirjat edelliseltä toimikaudelta, tase-erittelyn sekä vuosikokouksen pöytäkirjan otteen pykälästä, jossa edellämainitut asiakirjat on käsitelty.

Toimijat, joiden toimikausi on muu kuin kalenterivuosi, toimittavat oman toimikautensa mukaiset asiakirjat kaudelta 2019 - 2020.

Täydentävät liitteet toimitetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon linkki lähetetään päätöksen mukana. Tarvittaessa liitteet voi toimittaa myös kaupungin kirjaamoon.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
puhelin 03 5653 4550
faksi poistettu käytöstä 1.1.2018
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Myönnetyn avustuksen maksatus

Yhdessä erässä maksettavat avustukset maksetaan vasta sitten, kun kaikki vaadittavat asiakirjat on toimitettu. Mikäli edellisen toimikauden asiakirjoja ei ensimmäisen muistuttamisen jälkeen määräaikaan mennessä toimiteta, eikä myöntäjän kanssa ole sovittu poikkeavasta toimitusajasta, voidaan maksatus keskeyttää kokonaan tai asian selvittämisen ajaksi.

Useassa erässä maksettavien avustusten maksatus keskeytyy kesäkuun alussa, mikäli yhdistys ei ole toimittanut edellisen toimikauden asiakirjoja. Mikäli edellisen toimikauden asiakirjoja ei ensimmäisen muistuttamisen jälkeen määräaikaan mennessä toimiteta eikä myöntäjän kanssa ole sovittu poikkeavasta toimitusajasta, peritään jo maksettu avustuksen osuus takaisin.

Avustussummaan lasketaan myös mahdollinen vuokra-avustus.

 • Mikäli avustussumma on enintään 9 999 €, avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksen tultua lainvoimaiseksi
 • Mikäli avustussumma on 10 000 – 49 999 €, maksetaan avustus kahdessa erässä seuraavasti:
  - 1. erä päätöksen tultua lainvoimaiseksi
  - 2. erä 1.7.2021 edellyttäen, että edellisen kauden asiakirjat on toimitettu
 • Mikäli avustussumma on 50 000 – 99 999 € maksetaan avustus neljässä erässä seuraavasti:
  - 1. erä päätöksen tultua lainvoimaiseksi
  - 2. erä 1.7.2021 edellyttäen, että edellisen kauden asiakirjat on toimitettu
  - 3. erä 1.9.2021
  - 4. erä 1.11.2021
 • Mikäli avustussumma on 100 000 e tai enemmän, maksetaan avustus kuukausittain tasasuuruisina erinä.